ఈ సంస్థ ఎటువంటి (మతపరమైనటువంటి) ఇతర సంస్థలకు సంబంధించింది కానీ, అనుబంధమైనది కానీ కాదు. ఇది పూర్తిగా స్వచ్చంద సేవకోసం స్థాపించబడినది......

Saturday, December 14, 2019

35th Blood Donation Camp on 15.12.2019 to support Thalassemia children at SR Nagar

Pl do Participate in ASWA's 35th _*Blood Donation Camp*_ to Support _*THALASSEMIA AFFECTED CHILDREN*_ Tomorrow, Sunday, at SR Nagar from 9am to 1pm. 

*Refer above pic for more details*Team Save Life
www.aswa.co.in
www.aswa4u.org
Fb.com/ammaaswa
99 4888 5111

Sunday, December 01, 2019

7th Session - Self Learning Initiative - Govt High School, Sanath Nagar on 30th November, 2019

Hi All,

Yesterday 30/11/2019, We Vikas Highschool team conducted session - 07 at Govt High school, Sanath Nagar.

1.Our session started by Chakry with Peom "Bosi thatha santhi" . after that  all children sang the poem together..

2.After that Our valounteer Naresh explained the read aloud importance in Book reading, then he showed one story how to do read aloud.. Then children came forward and they read few stories with read aloud technique.All students enjoyed the stories very much.

3.Our valounteer Aadi explained few more read aloud techniques.
Nagasrinivas narrated Scientist Edison life events , after that Madhan and Bala murali garu adrressed students.

Volunteers:
1.Madhan
2.Aadi Narayana
3.Naresh
4.Naga Srinivas
5.Chakry


Thanks all,
Team Vikas - ASWA

Tuesday, November 26, 2019

14th Weekly Session at Govt. Primary School on 25.11.2019

Hi all, 

Yesterday we have successfully completed our 14th regular weekly session at govt primary school,  dharam Karam road from 9:00 am to 12:00 noon.

Please find the highlights of the session :

1. Taken attendance and seating arrangement.

2. Session started with largest and smallest number explained with various examples.

3. Later we told them to write the numbers in figure in English or Telugu.

4. Narrated one poem titled as " చదువు " which we explained in the form of poem as well as Story.

5. Few children's tried to explain the same in the form of different story which was really encouraging.

6.  Vani madam explained about the difference between " జాలి ",  " దయ" 

7.  Later we explained about the things we use and number of person who are helping them from getting up to coming to school.

I want to thank all the volunteers for their participation and making this event a great success.

Volunteers participated :

1. Murali ( new volunteer) 
2. Janaki Vani madam 
3. Venkateshwara Rao Sir 
4. Dhanesh.

Please give your valuable suggestions in this regard.

For more details please contact me on 8885290990.Thanks,
Dhanesh.
www.aswa4u.org
Whatsapp: 9948885111
Fb.com/ammaaswa

Monday, November 25, 2019

Nutri Food Distribution at Govt Maternity Hospital on 25.11.2019

Dear all ,

Today we have successfully conducted *NUTRI Food Distribution* At  Govt. Maternity Hospital , Koti. From 5:00 pm to 6:00 pm. 

We distributed around 150 packets of *Multi Sambhar rice *,& 150 glasses of *Multi Millets Payasam*  to Inpatients. 
And 150 Glasses of Chai (Tea)450 pieces biscuits to attender.

Our special appreciation to *Padmini Akka,* who cooked & prepared entire food at her home, 
We also want to thank R. S Manasa madam and Venkateshwara Rao Sir who helped us in packing the food because of which the packing completed in 1 hour.


 We had very sufficient volunteers and completed activity with in the time. 

We also want to thank our Sponseror Mrs. Vineela Desu madam who donated Rs 5,000 on the occasion of birthday of her husband Mr. Vijay Desu sir. 

Volunteers participated :

Food packaging :

1. R. S Manasa Madam 
2. Padmini Akka 
3. Venkateshwara Rao Sir 
4. Dhanesh.

Food distribution :

1. Naresh rapol
2. Suresh  S
3. Sowjanya garu 
4. Kishore 
5. Rekha garu 
6. Venkateshwara Rao Sir 
7. Mahesh desu 
8. Dhanesh
Thanks to all donors and volunteers , who supports for continuity of activity..


Thanks,
Annam Parabrahmam Team,
WWW.ASWA.CO.IN

Visit to Saraswathi Foundation on 24th November 2019

Hi all, 

With all your support sunday i.e 24-11-2019 we have successfully completed visit in Saraswathi foundation .
Total Volunteers  participated *12* Members . 

home has *20* children 

It was a awesome feeling to spend time with children's,they felt very happy 

*Highlights of the home visit *

* Conducted quiz on GK

* Explained a moral story 

* gave one note book for each kid for writing the things conducted by Aswa team

* Played a game with kids

* songs and dances by kids

* Distributed fruits 

Thank for all volunteers :
Venky
Balu Mahendra 
Lakshmi 
Divya Veeranki 
Mounisha 
Satish
Navya

New volunteers:

Pragyna sree
V sanatha Kumar
Rafi pasha 
Devender
TejaASWA appreciating you and Say's great thankful to success this event   

Thank you 
Share & Care Team
9948885111
www.aswa4u.org

Saturday, November 23, 2019

Career Guidance Session in Venkata Puram Mandal of Mulugu District, Telangana on 22.11.2019

Today i.e.23rd November Saturday i have conducted *Career Guidance Session for 200 students from 2 Govt.High Schools of Venkatapuram Mandal, Mulugu District,* Telangana (100 kms from Bhadrachalam).*

This session is organized by SP Global Company(Capital IQ), Hyderbad. Thanks to Ranganath garu for arranging this session in a such an interior place.
Love all-Serve all
Amma Sreenivas
9948885111
www.aswa4u.org
www.aswa.co.in

Monday, November 18, 2019

13th Weekly Session in Govt. Primary School on 18.11.2019

Hi all, 

We have successfully completed our 13th regular weekly session at govt primary school,  dharam karam road from 9:00 am to 11:30 am.

Please find the highlights of the session:

1. Taken attendance and seating arrangement.

2. Revision of previous session, checking and correction of home work.

3. We explained about the how to write number for before, after and  between in mathematics with various examples.

4. Venkateshwara Rao Sir explained various health tips which are important for children's.

5. Janaki vani madam explained about various aspects related to happiness,  kindness,  helping each other etc.

6. Conducted a small game of knowing common things.

I want to thank all the volunteers for their participation and making this event a great success.

Please give your valuable suggestions in this regard.

For more details please contact me on 8885290990.

Volunteers participated :

1. Janaki vani madam
2. Venkateshwara Rao Sir 
3. Dhanesh.Thanks,
Dhanesh.

ASWA ACTIVE MEMBERS GET-TOGETHER - VANABHOJANALU

నమస్తే...

17 నవంబర్ ఆదివారం నాడు అమ్మ స్వచ్చంద సేవా సమితి (అశ్వ) కార్యక్రమాలలో చురుకుగా పాల్గొంటూ సంస్థ కు మూల స్తంబాలుగా ఉన్న వారికోసం (వారి కుటుంబాలతో కలిపి) మిసమ్మగూడా లోని గుడి దగ్గర "వనభోజనాలను" ఏర్పాటు చేసింది, ఇందులో పెద్దలు, పిల్లలు అందరూ కలిసి 52 మంది దాకా పాల్గొన్నారు. అయిన ఖర్చులను ఎప్పటిలానే అందరూ సమానంగా పంచుకున్నారు.

ఈ సారి, మనమే అక్కడికి వెళ్లి బృందాలుగా విడిపోయి వంటలు వండుకొని తినడం, ఆటలు, పాటలు మొదలైన అన్ని కార్యక్రమాలు ఎంతో కోలాహలంగా, చాలా సంతోషాన్ని ఇవ్వడమే కాకుండా, సభ్యుల మధ్య బంధాలను దృఢతరం చేసాయి. సభ్యులందరు పనులను పంచుకొని పోటీ పడి చెయ్యడం చాలా అద్భుతం.

ఈ కార్యక్రమం కోసం ఒక మంచి స్థలాన్ని సూచించడమే కాకుండా, మాకు కావలిసిన సమస్తం ఏర్పాటు చేసిన మన ఆక్టివ్ వాలంటీర్ కృష్ణ ప్రసాద్ & కు టీం మొత్తం ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు తెలియచేసారు.

కిలారు శ్రీనివాస్ 30 కి పైగా మొక్కలు తెప్పించి ఇక్కడ నాటించడం అందరికి చాలా సంతృప్తిని ఇచ్చింది.

ఈ కార్యక్రమంలో  పాల్గొని విజయవంతం చేసిన ప్రతి ఒక్కరికి ధన్యవాదాలు.


మీ అమ్మ శ్రీనివాస్
www.aswa4u.org
www.aswa.co.in

Sunday, November 17, 2019

Career Guidance Session in Basheerbagh Mandal, Vikarabad Dist, Telangana on 16.11.2019

Career Guidance Seminar, 16th November, 2019 Saturday* @ Telangana State Model School, Basheerabad,
Vikarabad Dist.

Covering 500 Students of around 10 Govt. Schools of Basheerabad Mandal (of Vikarabad District) is located in the boarder of Telangana-Karnataka.

This event is hosted and organized by Rotary Club, Secunderabad.

Interested can join us at 10am. More info @ 9948885111


Love all-Serve all
Amma Sreenivas
www.aswa4u.org
www.aswa.co.in
99 4888 5111

Friday, November 15, 2019

How to Donate Money using G Pay / PHONEPE/ PayTM

*How to Donate Money using G Pay / PHONEPE/ PayTM*

 - Open Phone Pe / G Pay/Paytm
 
 - *Selec Account / Bank Account (instead Phone /Mobile No)*

 - Enter ASWA A/c No, Name and IFSC
 
 *More or Less same in all apps*


Team ASWA
*www.aswa4u.org*

As an Organization we dont have Google Pay/Phonepe etc. But *you can SIMPLY transfer using above tips to below Bank A/C.*

AMMA SOCIAL WELFARE ASSOCIATION

_*A/C NO-052210100019403*_

IFSC-ANDB0000522

ANDHRA BANK

S.R.NAGAR

HYDERABAD

_*Dont transfer DONATIONS to Phone Numbers like 9948885111 or any other.*_

11th Weekly Session in Govt. Primary School on 04.11.2019

Hi all, 

Today we have successfully completed our 11th regular weekly session at govt primary school from 9:00 am to 11:30 am. 

Please find the highlights of the session:

1. Taken attendance and seating arrangement.

2. Started basic Mathematics where we started with missing numbers between 1 to 100,  explained Place values.

3. Given 15 problems related to place value as home work.

4. Checking of copy writing books.

5. Role play activities :We tried to identify how children will talk with different people in different situations,   For this we conducted a small Role play.

6. Taught them a Poem "వానలు వానలు ".

I want to thank all the volunteers for their participation and making this event a great success.

Volunteers participated :

1. Venkateshwara Rao Sir 
2. Dhanesh.

Please give your valuable suggestions in this regard.

For more details please contact me on 8885290990.


Thanks,
Dhanesh.
www.aswa4u.org
Whatsapp: 9948885111
Fb.com/ammaaswa

12th Weekly Session in Govt Primary School on 11.11.2019

Hi all, 

This Monday we have successfully completed our 12th regular weekly session at govt primary school,  dharam karam road from 9:00 am to 12:00 noon.

Please find the highlights of the session :

1. Taken attendance and seating arrangement.

2. Mathematics revision of previous session.

3. Explained about greater than,  less than,  equal with various examples.

4. Conducted a small activity about knowing their interest as a group.

5. Vani madam explained about  discipline with the help of few examples on respecting others,  kindness,  saying sorry etc.

6. Venkateshwara Rao Sir explained about importance of discipline in their life in the present generation.

7. Children's completed the project work and explained about their project.  The project work included 

A. Making the things with waste materials 

B.  Handwriting improvement.

C. Puzzle papers.

I want to thank all the volunteers for their participation and making this event a great success.

Volunteers participated :

1. Janaki Vani madam 
2. Venkateshwara Rao Sir 
3. Dhanesh.

Please give your suggestions in this regard.

For more details please contact me on 8885290990.
Thanks,
Dhanesh.
www.aswa4u.org
Whatsapp: 9948885111
Fb.com/ammaaswa

Sunday, November 03, 2019

5th Session- Self Learning Initiative - Govt High School, Sanath Nagar on 02.11.2019

Session -05

Date : 02/11/2019

Time : 02:30PM to 04:00PM

Session highlights
1.We started our session with Telugu poem "Kanna thallini minchina Dhaivam ledhu", after that we explained the poem with some examples, Then we asked the students to sing the poem all together.

2.Then we conducted the activity Guess the Story. Our valounteers Ramesh and Madhan explained hald of the stories to students, then we asked students guess the remaining story and write it down  on paper. After that Students read aloud the story what they written.

3.After that we explained one story to students asked them to write the review of the story.

Students participated very actively.

Volunteers:
Chalapathi
Amma Srinivas
Ramesh Rambha
Naga Srinivas
Shilpa
Chakry

Wednesday, October 30, 2019

Old collection and donation to Amma Nanna Anadha Ashramam

🙏🙏🙏 కృతజ్ఞతాభివందనములు 🙏🙏🙏 

తేది: 29-10-2019 మంగళవారం, 

           హైదరాబాద్ పట్టణానికి చెందిన అమ్మ స్వచ్చంద సేవా సమితి వారు మరియు అశ్వ నిర్వాహకులు ఈ రోజు వలిగొండ రోడ్, చౌటుప్పల్ లో గల అమ్మ నాన్న అనాధ ఆశ్రమానికి, అమ్మ స్వచ్చంద సేవా సమితి  వారు హైదరాబాద్ లో సేకరించిన బట్టలను ఆశ్రమంలో ఉన్న400 మంది అనాధలకు అందించినందుకు మనసుపూర్తిగా కృతజ్ఞతాభివందనములు తెలియజేస్తున్నాము....

          అమ్మ స్వచ్చంద సేవా సమితి గారు మరియు అశ్వ నిర్వాహకులు, మీరు ఇలాంటి సేవా కార్యక్రమాలు మా మధ్య మరెన్నో జరుపుకోవాలని అమ్మ నాన్న అనాధ ఆశ్రమం తరుపున ఆ భగవంతుణ్ణి మనసుపూర్తిగా వేడుకుంటున్నాము.......

          సహాయార్థం ఎదురు చూస్తున్న ఈ 400 మంది అభాగ్యులకు మీరు  సహాయ, సహకారములు అందిస్తున్నందుకు అమ్మ స్వచ్చంద సేవా సమితి గారికి మరియు అశ్వ నిర్వాహకులకు మరియు మీ కుటుంబ సబ్యులకు నిండు నూరేళ్లు ఆయురారోగ్యాలు ప్రసాదించాలని ఆ సర్వాంతర్యామి అశీసులు మీకు ఎల్లవేళలా ఉండాలని మనసుపూర్తిగా కోరుకుంటున్నాము.....

🙏🙏🙏 ధన్యవాదములతో ....🙏🙏🙏

భవధీయ....  
గట్టు శంకర్ 
అమ్మ నాన్న అనాధ ఆశ్రమం (వ్యవస్థాపకులు)
#3-330/1H/2, 
బాలాజీ రామకృష్ణ టెంపుల్ ఎదురుగా, 
వలిగొండ రోడ్, చౌటుప్పల్, 
యాదాద్రి భువనగిరి - 508 252.

Hi all,

Resived this messege from amma nanna anadha ashramam for suporting clothes to 400 people 

with support of Mr, Bisva from s&p global Hyderabad yesterday I,e 29/10/2019 we have successful completed cloths distribution to amma nanna anadha ashram chountuppal Thank you 
Share & Care Team
9948885111
www.aswa4u.org

Thursday, October 03, 2019

Article in Sakshi on Gandhi Jayanthi 02.10.2019

**About ASWA in today's Sakshi Jubilee Hills Zone.*

Of course, they majorily focused on Blood Donation & Thalassemia Awareness Project and have a little say about other projects.

*Great help in taking ASWA & it's activities  to the public*

www.aswa4u.org
99 4888 5111

_*Please share this in your circle via social media*_


Wednesday, September 25, 2019

4th Session - Self Learning Initiative - Govt High School, Sanathana Nagar on 21st September, 2019 -

Hi Friends,


Yesterday (21/09/2019) We Vikas team, Successfully  conducted  High School Session -04 at Govt High School, Sanath nagar from 10:30 AM to 12:00 PM.

Please find the highlights of the session.

1. Revision of previous session.

2. Story Read aloud by volunteers and explaing story reading skills.

3. Story Read aloud by students.

4. Prize distribution of last week quiz competition.

Thanks for all the volunteers .

Volunteers:
1. Madhan
2. Ramesh
3. Ramesh ( New volunteer)
4. Chalapathi

Thanks,
Team Vikas - ASWA
http://www.aswa4u.org
http://www.aswa.co.in
http://Fb.com/ammaaswa

10th Session at Govt Primary School on 23rd September 2019

Hi all,

This Monday (23/9/2019) we have successfully completed our 10th regular weekly session at govt primary school, dharam karam road from 9:00 to 12:00 noon. 

Please find the highlights of the session :

1. Taken attendance and seating arrangement.

2.  Appreciated the children's who has completed project work last week with gifts in the hands of principal and venkateshwara Rao Sir.

3. Explained about continents and oceans with the help of Globe and also with the help of video.

4. Allotment of Dasera holidays project work which consists of :

    A.  Making things with waste material other than paper and plastic cover.

   B.  Explaining about how they celebrated Dasera and Batukamma festival in the form of story.
  
      C.  We have given 3 papers which consists of various puzzles and coloring the picture.

       D.  Handwriting improvement daily 1 page excluding Sundays.

5. Collected project charts who has done this week.

I want to thank all the volunteers for their participation and making this event a great success.

Volunteers participated :

1. Venkateshwara Rao Sir.

2. Dhanesh.

Please give your valuable suggestions in this regard.

For more details please contact me on 8885290990.
Thanks,
Dhanesh.
www.aswa4u.org
Whatsapp: 9948885111
Fb.com/ammaaswa

NUTRI Food Distribution on 23rd September, 2019

Hello Everyone,

Last Monday we have successfully conducted *NUTRI Food Distribution* At  Govt. Maternity Hospital , Koti.

We distributed 135 packets of *Multi MILLET Pongal*,& 150 glasses of *Multi Millets Payasam*  to Inpatients. 
And 140 Glasses of Chai (Tea)400 pie biscuits to attender

And our special appreciation to *Padmini Akka,* who cooked & prepared entire food at her home, even though it was her Birthday.

This time we had very sufficient volunteers and completed activity with in the time. 

 _Volunteers Participated_ : 
Padmini Bhavaraju 
Sarath Chandra
Sahithi
Soujanya
Anusha
Rekha
Suresh
Dhanesh
Parameswar

Thanks to all donors and volunteers , who supports for continuity of activity..Thanks,
Annam Parabrahmam Team,
WWW.ASWA.CO.IN

Felicitation to ASWA by YAC

ASWA is falicilated by YAC (Youth for Anti Curroption) for Services rendered to society.  @⁨Praveen & Kilaru Srinivas⁩ who has accepted it on behalf of ASWA as @⁨AmmA srinivas⁩ busy with JV sessions.
We introduced ASWA and  little to CHDHC to JD Lakhmi Narayana garu, and RP Patnaik garu PVK Reddy garu... Mr. RP paynaik has shown interest to know more about *how and what you are addressing in human consciousness* for which we said 'we will meet once personally and explain more..' he said yes please.

Thursday, September 19, 2019

34th Blood Donation Camp on 15.09.2010 -150 Participated and 100 Donated


*ఈ రోజు (15.09.2019)  శ్రీనివాస నగర్ (వెస్ట్) కమ్యూనిటీ హాల్, SR నగర్ నందు 34వ రక్త దాన శిబిరం  నిర్వహించారు.  ఇందులో 150 మందికి పైగా పాల్గొనగా, 100 మంది స్వచందంగా రక్త దానం చేసారు* 40 మందికి పైగా అశ్వ కార్యకర్తలు తమ కృషితో ఈ కార్యక్రమాన్ని విజయవంతం చేసారు. 

 

*ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిధిగా కమెడియన్, జబర్దస్త్ ఫేం శ్రీ రాకెట్ రాఘవ గారు కాంప్ ప్రారంభోత్సవం చెయ్యడమే కాక10,000/- విరాళంగ ఇచ్చారు. అలాగే  రక్తదానం లోనే కాకుండావిద్యార్థులకు తరగతులుఅన్నదానాలు లాంటి ఎన్నో కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తు,  విశేష సేవ చేస్తున్న  అశ్వనివారి కార్యకర్తలను రాకెట్ రాఘవ కొనియాడారు. అందరు నెలకు 1 గంట సమయాన్ని ఇచ్చి సంస్థకు తోడ్పాటు ఇవ్వాలని కోరారు*

 

*ప్లాస్టిక్ వాడకాన్ని తగ్గించి ఈ కార్యక్రమాన్ని జీరో వేస్ట్ ఆక్టివిటీ గా చెయ్యాలనే ఆలోచనకు ఊతమిచి EMIDS Corporate కంపెనీ వారు దాతలకు ఎనర్జీ డ్రింక్, వొలుంటీర్స్ కి క్లాత్ బాగ్స్ అందచేసారు. పాల్గొన్న అందరూ మన సేవా కార్యక్రమాలను కొనియడడమే కాకుండాతమ వంతు  సహాయ సహకారాలు అందిస్తామని తెలియచేశారు.

 

*ఒక చిన్న ఆలోచనగా 2011 లో మొదలైన ఈ రక్త దాన శిబరాల నిర్వహణ ఈ రోజు నిర్విగ్నంగా 34 శిబరాలు చేరుకోవడం చాలా ఆనందంగా తృప్తిగా వుందని "సేవ్ లైఫ్ టీం సభ్యులు ఫణి, గణేష్, మునీర్, వెంకటేష్బాలు మహేంద్రశివహిమ బిందు" తెలిపారు.*

 

"ఈ రోజు " వీటిలో "సేవ్ లైఫ్" (SAVE  LIFE) అనే ప్రాజెక్ట్ లో ముక్యంగా తలసీమియా చిన్నారుల ప్రాణాలను కాపాడడం కోసం ASWA రక్త దాన శిబిరాలనుఅవగాహనా కార్యక్రమాలను నిర్వహించడం చెస్తున్నరు. థలాసెమియా వ్యాధిగల పిల్లలకు ప్రతి 15 రోజులకు ఒకసారి రక్తం ఎక్కించలి ఇందులో బాగంగా ప్రతి ఒక్కరు స్వచందంగా ప్రతి నెలలకు ఒకసారి రక్త దానం చెయ్యాలని అయన తెలిపరు. ఎవరైనాఎక్కడైనా రక్త దానం చెయ్యాలనువారి కాలనీ /అపార్ట్ మెంట్/ఆఫీసు/హాస్టల్ లలో రక్త దాన శిబిరాలను ఏర్పాటు చేయ్యలనుకొంటే 9948885111 / www.aswa.org సంప్రదించాలని విన్నమించారు.

 

అనిల్ & మహేష్

సేవ్ లైఫ్ ప్రాజెక్ట్ టీం లీడర్స్

అమ్మ స్వచ్చంద సేవా సమితి (ASWA)9th Session in Govt Primary School on 16.09.2019

Hi all, 

This Monday (16/9/2019) we have successfully completed our 9th regular weekly session at govt primary school,  dharam karam road from 9:00 am to 11:30 am. 

Please find the highlights of the session :

1.  Taken attendance and seating arrangement.

2. Revision of previous session.

3. Children's explained about the project work done by them.  It was good to see the great efforts made by them for this.

4. Asked G. K questions and explained in detail about few topics.

5. Narrated one poem titled as " జై జై లు ".

6. Continuation parts of handwriting where letters are formed with few shapes etc.

I want to thank all the volunteers for their participation and making this event a great success.

Volunteers:

1. Mohan Raju ( new volunteer)
2. Venkateshwara Rao Sir 
3. Dhanesh.Thanks,
Dhanesh.
www.aswa4u.org
Whatsapp: 9948885111
Fb.com/ammaaswa

Wednesday, September 11, 2019

Our Volunteers participation in Airtel Hyderabad Marathon

*If you are not receiving or if you want to receive* Amma Social Welfare Association (ASWA) "UPDATES", 

 *SAVE ASWA Help Line Number  99 4888 5111 and send HI whatsapp massage*

Please update your details in the below link: http://www.aswa4u.org/join-us/become-a-member/

Love all-Serve all
ASWA

Session-3 at Govt. High School, Sanath Nagar on Self Learning

Hi Friends,

Day before Yesterday (07/09/2019) We Vikas team, Successfully  conducted  high School session -03 at Govt High School session,Sanath nagar

-We Started our Session with Song (వృక్షాన్ని రా) , Students added their chorus to it.

-After that we conducted *Stories Quiz* competition.
In first round *Guess the story from Image* ,we given some images to students ,they narreted the stories based on  their understanding.

- Second round *Read aloud*, students read aloud the story , and they explained what they understood.

-At end of the session Chalapathi asked  Few puzzles to students

Our valounteers *Akhil, Balu  and Chalapathi* supported very  well.

Thanks,
Team Vikas - ASWA