ఈ సంస్థ ఎటువంటి (మతపరమైనటువంటి) ఇతర సంస్థలకు సంబంధించింది కానీ, అనుబంధమైనది కానీ కాదు. ఇది పూర్తిగా స్వచ్చంద సేవకోసం స్థాపించబడినది......

Career Guidance Sessions in Nellore District on 10.12.2018

Career Guidance Sessions in Nellore District on 10.12.2018


Career Guidance Sessions in Nellore District on 07.12.2018

Hi Friends,
Yesterday(07/12/18) we conducted career guidance sessions @ Nellore district


1.T.P Guduru ZPHS,
Students participated : 91

2.Edhuru ZPHS,
Students participated : 62

3.Vorigonda ZPHS,
Students participated :30

Volunteers Participated:
1.Chalapathi
2. Chandra

Thank you,
Team ASWA Vikas.


Sessions in Primary School on 03.12.2018

Hi all,

On 3/12/2018 we have successfully completed our 17th regular weekly session at Kanya Gurukul High school from 9am to 11:30 am.


Please find the highlights of the session:


1.   Session started with a prayer.

2.   Taken attendance & seating arrangement.

3.  Checking of home work & explaining the plan for the next 3 months.

4. Few weeks back we have made few groups and given one person as responsibility for improving the Telugu basics,  so taken details from group leader about their team members and we are happy that they are gradually improving day by day.

5.   Started English subject, told them to write alphabets.

6.  We have shown them India Map  & explained few points about India.

7.  Last week Sirisha madam and Janaki madam gave them home work as to draw different types of expressions which was done by many children's.

8. This week Janaki madam told two stories, one was related to how one person expression changes the expression of other people and children's has very well performed a skit related to it and other stories was related to a wise person.

I want to thank all the volunteers and teachers for their participation and making the event a great success.

Volunteers participated:

1. Janaki vani madam.
2. Venkateshwara Rao Sir.
3. Sujatha
4. Dhanesh.

Thanks,
Dhanesh.

                        * * *
After completing the Session at Kanya Gurukul high school we visited GBE school and conducted session for one hour from 12:30 to 1:30pm.

Please find the highlights of GBE school:

1.  Introduction of volunteers.
2. Children's told the stories.
3. Janaki madam one story and later we told children's to perform a skit which they have done in a great way.
4. Discussion with teachers about the present status of the school.

Note:  This was an unplanned session, hence we are not able to intimate.

Thanks,
Dhanesh.


Career Guidance Sesisons at Prakasham Dist

Hi Friends,
Today(03/12/18) we conducted career guidance session @ *Prakasam district*


Morning session:
*Pandillapalli ZPHS*,
Students participated : 50

Afternoon session:
*Vetapalem ZPHS*,
Students participated :160

School management appreciated ASWA efforts..

Thank you,
Team ASWA Vikas.


Career Guidance Sessions in Nizampatnam Mandal, Guntur Dist

Hi Friends ,
Yesterday (30/11/18) and Today (01/12/18) We *ASWA and Help* organizations conducted 3 career guidance sessions in *Nizamptnam mandalam*, *Guntur district*

School 1 : *Pragnam ZPHS*
Students participated: 40

School 2 : *Kuchinapudi school*,
Students participated :30

School 3: *Adavala deevi ZPHS*
Students participated: 80

School Management appreciated Our efforts.

Our Valounteer Mohan Vajjah did nice Job.

Volunteers : Mohan Vajjah and Chakry.

Thank you so much *GVM Prabhakar sir* for your great support.Prabhakar sir sponsored career guidance charts for *Nizamptnam and Repalle mandalam* schools..

Thank you,
Team ASWA Vikas.


Career Guidance Sessions in 6 Govt Schools of Madduru Mandal, Mahabub Nagar Dist

*Conducting Sessions remote villages is always our ambition. Thanks to Vinayak Friends for arranging sessions in RURAL Villages of Madduru Mandal. These children really need these sessions.* Many are becoming migrants and labors as it's draught area and just 20kms from Karnataka.

*Conducted Career Guidance Session in the following Govt. Schools on 30th Nov, 2018*

*Madduru*
9 to 11am - ZPHS(G) - 145+

11 to 1pm - ZPHS (B) - 145+

*Pediri Pad - 140+*

2.30 to 5pm - with ZPHS of Pediripad, ZPHS of Renivatla, Chenna Reddy Palli students joined

*5.30 to 6.45pm*
KGBV, Madduru - 40


Volunteers:
Bikshapathi
Amma Sreenivas

Sri Vinayaka Friends &  Manavoori Sainikulu Local groups volunteers.

*Thanks for these 2 Groups for arranging such a session to students who are in need*

Love all-Serve all
Team ASWA
99488851111
www.aswa.co.in
www.aswa4u.org 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Best Web Hosting