ఈ సంస్థ ఎటువంటి (మతపరమైనటువంటి) ఇతర సంస్థలకు సంబంధించింది కానీ, అనుబంధమైనది కానీ కాదు. ఇది పూర్తిగా స్వచ్చంద సేవకోసం స్థాపించబడినది......

Tuesday, November 26, 2019

14th Weekly Session at Govt. Primary School on 25.11.2019

Hi all, 

Yesterday we have successfully completed our 14th regular weekly session at govt primary school,  dharam Karam road from 9:00 am to 12:00 noon.

Please find the highlights of the session :

1. Taken attendance and seating arrangement.

2. Session started with largest and smallest number explained with various examples.

3. Later we told them to write the numbers in figure in English or Telugu.

4. Narrated one poem titled as " చదువు " which we explained in the form of poem as well as Story.

5. Few children's tried to explain the same in the form of different story which was really encouraging.

6.  Vani madam explained about the difference between " జాలి ",  " దయ" 

7.  Later we explained about the things we use and number of person who are helping them from getting up to coming to school.

I want to thank all the volunteers for their participation and making this event a great success.

Volunteers participated :

1. Murali ( new volunteer) 
2. Janaki Vani madam 
3. Venkateshwara Rao Sir 
4. Dhanesh.

Please give your valuable suggestions in this regard.

For more details please contact me on 8885290990.Thanks,
Dhanesh.
www.aswa4u.org
Whatsapp: 9948885111
Fb.com/ammaaswa

Monday, November 25, 2019

Nutri Food Distribution at Govt Maternity Hospital on 25.11.2019

Dear all ,

Today we have successfully conducted *NUTRI Food Distribution* At  Govt. Maternity Hospital , Koti. From 5:00 pm to 6:00 pm. 

We distributed around 150 packets of *Multi Sambhar rice *,& 150 glasses of *Multi Millets Payasam*  to Inpatients. 
And 150 Glasses of Chai (Tea)450 pieces biscuits to attender.

Our special appreciation to *Padmini Akka,* who cooked & prepared entire food at her home, 
We also want to thank R. S Manasa madam and Venkateshwara Rao Sir who helped us in packing the food because of which the packing completed in 1 hour.


 We had very sufficient volunteers and completed activity with in the time. 

We also want to thank our Sponseror Mrs. Vineela Desu madam who donated Rs 5,000 on the occasion of birthday of her husband Mr. Vijay Desu sir. 

Volunteers participated :

Food packaging :

1. R. S Manasa Madam 
2. Padmini Akka 
3. Venkateshwara Rao Sir 
4. Dhanesh.

Food distribution :

1. Naresh rapol
2. Suresh  S
3. Sowjanya garu 
4. Kishore 
5. Rekha garu 
6. Venkateshwara Rao Sir 
7. Mahesh desu 
8. Dhanesh
Thanks to all donors and volunteers , who supports for continuity of activity..


Thanks,
Annam Parabrahmam Team,
WWW.ASWA.CO.IN

Visit to Saraswathi Foundation on 24th November 2019

Hi all, 

With all your support sunday i.e 24-11-2019 we have successfully completed visit in Saraswathi foundation .
Total Volunteers  participated *12* Members . 

home has *20* children 

It was a awesome feeling to spend time with children's,they felt very happy 

*Highlights of the home visit *

* Conducted quiz on GK

* Explained a moral story 

* gave one note book for each kid for writing the things conducted by Aswa team

* Played a game with kids

* songs and dances by kids

* Distributed fruits 

Thank for all volunteers :
Venky
Balu Mahendra 
Lakshmi 
Divya Veeranki 
Mounisha 
Satish
Navya

New volunteers:

Pragyna sree
V sanatha Kumar
Rafi pasha 
Devender
TejaASWA appreciating you and Say's great thankful to success this event   

Thank you 
Share & Care Team
9948885111
www.aswa4u.org

Saturday, November 23, 2019

Career Guidance Session in Venkata Puram Mandal of Mulugu District, Telangana on 22.11.2019

Today i.e.23rd November Saturday i have conducted *Career Guidance Session for 200 students from 2 Govt.High Schools of Venkatapuram Mandal, Mulugu District,* Telangana (100 kms from Bhadrachalam).*

This session is organized by SP Global Company(Capital IQ), Hyderbad. Thanks to Ranganath garu for arranging this session in a such an interior place.
Love all-Serve all
Amma Sreenivas
9948885111
www.aswa4u.org
www.aswa.co.in

Monday, November 18, 2019

13th Weekly Session in Govt. Primary School on 18.11.2019

Hi all, 

We have successfully completed our 13th regular weekly session at govt primary school,  dharam karam road from 9:00 am to 11:30 am.

Please find the highlights of the session:

1. Taken attendance and seating arrangement.

2. Revision of previous session, checking and correction of home work.

3. We explained about the how to write number for before, after and  between in mathematics with various examples.

4. Venkateshwara Rao Sir explained various health tips which are important for children's.

5. Janaki vani madam explained about various aspects related to happiness,  kindness,  helping each other etc.

6. Conducted a small game of knowing common things.

I want to thank all the volunteers for their participation and making this event a great success.

Please give your valuable suggestions in this regard.

For more details please contact me on 8885290990.

Volunteers participated :

1. Janaki vani madam
2. Venkateshwara Rao Sir 
3. Dhanesh.Thanks,
Dhanesh.

ASWA ACTIVE MEMBERS GET-TOGETHER - VANABHOJANALU

నమస్తే...

17 నవంబర్ ఆదివారం నాడు అమ్మ స్వచ్చంద సేవా సమితి (అశ్వ) కార్యక్రమాలలో చురుకుగా పాల్గొంటూ సంస్థ కు మూల స్తంబాలుగా ఉన్న వారికోసం (వారి కుటుంబాలతో కలిపి) మిసమ్మగూడా లోని గుడి దగ్గర "వనభోజనాలను" ఏర్పాటు చేసింది, ఇందులో పెద్దలు, పిల్లలు అందరూ కలిసి 52 మంది దాకా పాల్గొన్నారు. అయిన ఖర్చులను ఎప్పటిలానే అందరూ సమానంగా పంచుకున్నారు.

ఈ సారి, మనమే అక్కడికి వెళ్లి బృందాలుగా విడిపోయి వంటలు వండుకొని తినడం, ఆటలు, పాటలు మొదలైన అన్ని కార్యక్రమాలు ఎంతో కోలాహలంగా, చాలా సంతోషాన్ని ఇవ్వడమే కాకుండా, సభ్యుల మధ్య బంధాలను దృఢతరం చేసాయి. సభ్యులందరు పనులను పంచుకొని పోటీ పడి చెయ్యడం చాలా అద్భుతం.

ఈ కార్యక్రమం కోసం ఒక మంచి స్థలాన్ని సూచించడమే కాకుండా, మాకు కావలిసిన సమస్తం ఏర్పాటు చేసిన మన ఆక్టివ్ వాలంటీర్ కృష్ణ ప్రసాద్ & కు టీం మొత్తం ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు తెలియచేసారు.

కిలారు శ్రీనివాస్ 30 కి పైగా మొక్కలు తెప్పించి ఇక్కడ నాటించడం అందరికి చాలా సంతృప్తిని ఇచ్చింది.

ఈ కార్యక్రమంలో  పాల్గొని విజయవంతం చేసిన ప్రతి ఒక్కరికి ధన్యవాదాలు.


మీ అమ్మ శ్రీనివాస్
www.aswa4u.org
www.aswa.co.in

Sunday, November 17, 2019

Career Guidance Session in Basheerbagh Mandal, Vikarabad Dist, Telangana on 16.11.2019

Career Guidance Seminar, 16th November, 2019 Saturday* @ Telangana State Model School, Basheerabad,
Vikarabad Dist.

Covering 500 Students of around 10 Govt. Schools of Basheerabad Mandal (of Vikarabad District) is located in the boarder of Telangana-Karnataka.

This event is hosted and organized by Rotary Club, Secunderabad.

Interested can join us at 10am. More info @ 9948885111


Love all-Serve all
Amma Sreenivas
www.aswa4u.org
www.aswa.co.in
99 4888 5111

Friday, November 15, 2019

How to Donate Money using G Pay / PHONEPE/ PayTM

*How to Donate Money using G Pay / PHONEPE/ PayTM*

 - Open Phone Pe / G Pay/Paytm
 
 - *Selec Account / Bank Account (instead Phone /Mobile No)*

 - Enter ASWA A/c No, Name and IFSC
 
 *More or Less same in all apps*


Team ASWA
*www.aswa4u.org*

As an Organization we dont have Google Pay/Phonepe etc. But *you can SIMPLY transfer using above tips to below Bank A/C.*

AMMA SOCIAL WELFARE ASSOCIATION

_*A/C NO-052210100019403*_

IFSC-ANDB0000522

ANDHRA BANK

S.R.NAGAR

HYDERABAD

_*Dont transfer DONATIONS to Phone Numbers like 9948885111 or any other.*_

11th Weekly Session in Govt. Primary School on 04.11.2019

Hi all, 

Today we have successfully completed our 11th regular weekly session at govt primary school from 9:00 am to 11:30 am. 

Please find the highlights of the session:

1. Taken attendance and seating arrangement.

2. Started basic Mathematics where we started with missing numbers between 1 to 100,  explained Place values.

3. Given 15 problems related to place value as home work.

4. Checking of copy writing books.

5. Role play activities :We tried to identify how children will talk with different people in different situations,   For this we conducted a small Role play.

6. Taught them a Poem "వానలు వానలు ".

I want to thank all the volunteers for their participation and making this event a great success.

Volunteers participated :

1. Venkateshwara Rao Sir 
2. Dhanesh.

Please give your valuable suggestions in this regard.

For more details please contact me on 8885290990.


Thanks,
Dhanesh.
www.aswa4u.org
Whatsapp: 9948885111
Fb.com/ammaaswa

12th Weekly Session in Govt Primary School on 11.11.2019

Hi all, 

This Monday we have successfully completed our 12th regular weekly session at govt primary school,  dharam karam road from 9:00 am to 12:00 noon.

Please find the highlights of the session :

1. Taken attendance and seating arrangement.

2. Mathematics revision of previous session.

3. Explained about greater than,  less than,  equal with various examples.

4. Conducted a small activity about knowing their interest as a group.

5. Vani madam explained about  discipline with the help of few examples on respecting others,  kindness,  saying sorry etc.

6. Venkateshwara Rao Sir explained about importance of discipline in their life in the present generation.

7. Children's completed the project work and explained about their project.  The project work included 

A. Making the things with waste materials 

B.  Handwriting improvement.

C. Puzzle papers.

I want to thank all the volunteers for their participation and making this event a great success.

Volunteers participated :

1. Janaki Vani madam 
2. Venkateshwara Rao Sir 
3. Dhanesh.

Please give your suggestions in this regard.

For more details please contact me on 8885290990.
Thanks,
Dhanesh.
www.aswa4u.org
Whatsapp: 9948885111
Fb.com/ammaaswa

Sunday, November 03, 2019

5th Session- Self Learning Initiative - Govt High School, Sanath Nagar on 02.11.2019

Session -05

Date : 02/11/2019

Time : 02:30PM to 04:00PM

Session highlights
1.We started our session with Telugu poem "Kanna thallini minchina Dhaivam ledhu", after that we explained the poem with some examples, Then we asked the students to sing the poem all together.

2.Then we conducted the activity Guess the Story. Our valounteers Ramesh and Madhan explained hald of the stories to students, then we asked students guess the remaining story and write it down  on paper. After that Students read aloud the story what they written.

3.After that we explained one story to students asked them to write the review of the story.

Students participated very actively.

Volunteers:
Chalapathi
Amma Srinivas
Ramesh Rambha
Naga Srinivas
Shilpa
Chakry