ఈ సంస్థ ఎటువంటి (మతపరమైనటువంటి) ఇతర సంస్థలకు సంబంధించింది కానీ, అనుబంధమైనది కానీ కాదు. ఇది పూర్తిగా స్వచ్చంద సేవకోసం స్థాపించబడినది......

Tuesday, April 23, 2013

5th Anniversary Celebrations of AMMA - ASWA-28th April, Sunday 5.30-7.30PMHi all

A Gentle Reminder.... 

This year we will start the program exactly at the scheduled time i.e. 5.30PM. 5 mins will be given as a grace period. 

Hope you will encourage us to become a more disciplined Team with your timely participation.

This will be a great event for all serving individuals to get in touch with all of us.  Pl turn up to encourage us.
మన   మంచి  ఆలోచనల  అడుగులు ఎంతో మంది  జీవితాలలో  వెలుగులు నింపాలనిమనం  కలసికట్టుగాఒకరినొకరు అర్ధం చేసుకొంటూపరుల అవసరాలనుపరమార్ధం చేసుకొంటూ సాగించిన  సంవత్సరాల పయనంలో.... ఎన్నోమధురస్మృతులుఎన్నో ఆత్మీయమైన పలకరింపులుఎన్నెన్నో కొత్త పరిచయాలు,ఎందఱో నిష్కలంకసమైన సేవలుహృదయలోతుల్లోంచి ఎన్నో మోములపై చుసినచిరునవ్వులుసంతోషాలు,నిస్వార్ధమైన  సహాయ కార్యక్రమాలుఆర్ధిక సహాయాలుఆలోచనల సూచనలు..ఇవన్ని  మనమందరం ఎన్నటికి  మరిచిపోలేని తీపిగురుతులు...ఆనందపు తరంగాలు.......మనస్సాక్షికిఆత్మ సంతృప్తికిమానవజీవితానికి  సరైన నిర్వచనాలు.....


 ఇవ్వాలి  మీ "చేయూత" ఇలాగె ఎంతో  మంది ఎదుగుదలకు....

కలకాలం చూడాలి "వికాసం" మరెందరో  జీవితాలలో....

"పంచాలి (నింపాలిప్రేమనురాగాలు" ఎంతో  మంది  నిర్భాగ్యపునీరసించినజీవితాలలో....

ప్రవహించాలి "రక్త దాన" శిబిరాలు సెలఏరులై …

వికసించాలి "పచ్చదనాలు " ప్రతి ఇంటిలో …..

మొదలవ్వాలి "అక్షర పాటశాలలు" అన్ని మురికి వాడలలో….నింపాలి ప్రతి ఆకలి కడుపును"అన్నదానములతో" అందించాలి సహాయ సహకారాలు ఎందఱో అభాగ్యులైన "అనారోగ్య భాదితులకు" 

ఆదుకోవాలి అందరిని, 
"ప్రకృతి వైపరిత్యాలలో"

వీటికి ఎప్పటి కావాలిమీ ప్రేరణసహాయంసహకారంప్రోద్బలంఅప్పుడే మన కలలుఅవుతాయి సాకారం….

  
  గమ్యంలో  నడిచిననడిపించిన ప్రతి ఒక్కరికి హృదయ పూర్వక శుభాకాంక్షలు.....

 తీపి గుర్తులను  అందరితో  పంచుకోవడానికి  మనం ఎంచుకున్న తేది  28 ఏప్రిల్సాయంత్రం  5.30 గంటలకు ..

మీ  రాకకోసం  నీరీక్షిస్తూ ... మీ అమ్మ - ఆశ్వ(AMMA-ASWA)

https://www.facebook.com/events/512889728757657/

Saturday, April 20, 2013

Health Tips & Medical Camp (AYURVEDA) on 21st April, Sunday 9.30 to 1PM

POSTPONED TO 21st APRILHi Friends


In today's corporate busy world we are very busy, as we cant find time to spend for our own health....

For people who cant spend much time for their health, this is the right time to know few simple techniques on how to take care of our WEALTH i.e HEALTH... 

Pl spend your ONE HOUR to save your LIFE
. Incidentally Sunday is World Health Day.......

We are conducting AYURVEDA HEALTH AWARENESS & MEDICAL CAMP  at Srinivasa Nagar Community Hall, Opp Bank of Baroda, SR Nagar, Hyderabad
  
 • Health Tips & Awareness Session  9-10AM
 • Ayurveda  Medical Camp  10-1 PM
 • Ayurveda Griha Vaidya Exihibition 9 -1 PM

This will be done by Dr. Sundar & Team of Arogyadhatri Hospitals, Hyderabad

Help @ 9849685946/9177999263

Please turn up to SAVE YOUR HEALTH


This is planned as requested by Community Hall Management. They are helping us by providing  free venue for our activities. So we want to consider their request and help them. Dr. Sundar & Team will conduct this. It includes

Love all - Serve all

Management Committee

Friday, April 19, 2013

Collection Drive of Old Clothes, Books, Stationery, Toys & Furniture etc


Hi Good Hearts

Based on the suggestions of Sri David Prasad Garu, we would like to collect the following old/used (which are in good condition) items in order to distribute to the children in Orphan, Old age, Blind and other differently abled  homes, Slums and to other low income families….

You can directly drop those in our Drop boxes at our 5th Anniversary Function on 28th April, 2013 Sunday from 5.30PM- 7.30PM at 1st Floor, Sai Baba Temple, Yousufguda, Hyderabad.

You can drop
 • Clothes
 • Books & Stationery items
 • Toys
 • Furniture
 • Any items which can be used by the above said beneficiaries. 
Help Lines @ 9177999263/9000234852

 Love all - Serve all

Management Committee
Amma Social Welfare Association (ASWA)
WEB SITE             FACE BOOK

Help Lines:   Hyderabad (H.O) : +91-9177999263, +91-9000234852, +91-9666664562     Vijayawada : +91-9866388157  Ananthapuram: +91-9849685946

Thursday, April 18, 2013

Food distribution at Vijayawada in December, 2012

From: katakam vani <vani.katakam@gmail.com> Date: Mon, Dec 31, 2012 at 1:36 PM


  Bhargavi garu and me(vani) have distributed 13 food packets containing rice,dal,curd and water packet to roadside people in vijayawda who are unable to get food. this activity is done on 24-12-2012.that gave me a great experience.

Food distribution at Vijayawada in Jan, 13


From: katakam vani <vani.katakam@gmail.com> Date: Fri, Feb 22, 2013 at 11:01 AM


hi all,

        good morning friends.last month me(vani) and bhargavi have distributed 21 packets containing rice,dal,curd and water packet in vijayawada under annam parabrahmam project.
thanks.


Monday, April 15, 2013

Goal Setting & Career Guidance Session@ Govt High School, Chinthal Basthi @ 7th April, 13 @ 8AM

Hi FriendsOn Monday, i have successfully completed Goal Setting & Career Guidance Session to 9th & 10th Class Students of Govt High School, Chinthal Basthi, Hyderabad. Around 25 Students participated in this.

They just completed their 10th Class exams, so it was very useful session in the right time. Along with this Teachers shared few words with the students regarding their Career & Future.

Thanks to Jaya Madam & School Management for their cooperation. They requested us to conduct more useful sessions in the next academic year.

Mostly with this our Career Guidance Sessions have been ended & closed.

Few students are calling from different parts (where we conducted Sessions) regarding further clarification about their Career. Its a nice feeling to share....
Love all-Serve all
AMMA Srinivas

On Sun, Apr 7, 2013 at 4:00 PM, AMMA Srinivas wrote:

Hi Friends,

Tomorrow, 7th April, 13 Monday we are conducting Career Guidance Sessions in the Govt High School, Chinthal Basthi, Khairathabad, Hyderabad from 8AM.

Topics
 • Goal Setting
 • Importance of 10th Class
 • Different Opportunities after 10th Class
 • Distributing Career Guidance Charts

 Interested can join us at any session 9177999263

Sunday, April 14, 2013

EYE Checkup for Students of GBE School, Bulkumpet, Hyderabad


2nd Level Screening & Spectacles Distribution

13th March 2013-2nd Level EYE Screening
As we all know, we conducted 1st level Eye Screening to 120 Children of GBE School, Bulkumpet. In which we found that 30 children have eye sight problems and need 2nd level screening. We intimated this to their parents to take them for testing. Very few responded. So on 13th March 2013 Haritha & Sai Kumar has taken these 22 children to CSR optical at Banjara Hills. After conducting 2nd level screening by specialist we found that 4 children need to wear Spectacles. Among these one student has serious Eye sight problems and they suggested intimating this to their parents and asking them to take him into hospital as soon as possible. They also provided the 4 sets of spectacles for free of cost for these students.


Thanks to Sriram Garu for Providing Vehicle with Driver to take these children to hospital. Our Special thanks to Mrutyunjaya Reddy garu for connecting us with Dr. Janardhan & CSR optical Team. CSR Team is the main reason to conduct this EYE checkup. They thought us how to initial eye check up and supported us throughout the event.


4th April, 2013-Spectacles Distribution
Our volunteers Sai Kumar and Chethan distributed spectacles on 4th April 2013 to the following students.

STUDENT NAME & CLASS
1.       Sravanthi     5th Class
2.       Srilatha                         4th Class
3.       Sana                              4th Class
4.       Neha                             3rd Class

Thanks to every one for this event grand success. I am very happy to be part of this 1st eye check up event by ASWA.  It’s very useful where we can identify the Eye related problems of children at the childhood so that we can try to prevent this by taking treatment.Love all-Serve all
VIKAS TEAM

1st Level Screening on 23rd Jan, 5th & 7th Feb)
We have successfully completed our Eye checkup drive at GBES primary School, Bulkampet on (23rd Jan,5th &7th Feb, 2013). We conducted Eye checkup for 120 Students of 1st ,2nd,3rd,4th and 5th class students and around 30 children has site problems and more then 20 student's eye site is very poor.  We intimated the same to children's parents, if they are not willing to take them to hospital we will take care of them. Thanks to Mruthunjayareddy garu & Team for their valuable time spent to train and help us for this Primary eye checkup.

Volunteers participated :  Naga Babu, Sai Kumar & Haritha

Love all-Serve all
VIKAS TEAM

On Mon, Feb 4, 2013 at 7:09 PM, Haritha@AMMA:

Hi Friends

Tomorrow we are conducting EYE Checkup for 1st & 2nd Class Students @ GBE Primary School, Bulkumpet, Hyderabad. Previously our Volunteers Sai Kumar conducted EYE Check up for 3rd, 4th & 5th Class Children. We send you total updates shortly
Interested can join us @ 9985906229

Love all - Serve all
V.Haritha
Amma Social Welfare Association (AMMA-ASWA)

Tuesday, April 09, 2013

Visit of Mamatha Orphanage Home, Vijayawada

Its temporarily stopped as our Vijayawada volunteer relocated

katakam vani <vani.katakam@gmail.com>  Date: Sat, Apr 6, 2013 at 5:30 PM

Good evening. Today morning Bhargavi donated provisions and old clothes to MAMATHA ORPHANAGE HOME,Vijayawada as per their special request we extended our support and donated the following Provisions 
 • Soaps(both bathing(15pc) and washing(15pc)) 
 • Surf (1kg), Palm oil(5ltrs), Tamarind(1kg), Black Gram(4kg).
 • We also collected old cloths from neighbors and donated 
Thanks,
bhargavi 

On Tue, Apr 2, 2013 at 9:02 PM, katakam vani <vani.katakam@gmail.com> wrote:
 • This is about the visit of 4 members to Mamatha Orphane Home on 31-03-2013 i.e., Sunday.
 • Total 4 members(bhargavi,her uncle,uncle's cousin and raja) have visited the home which is already visited twice before.
 • As they are in need,our volunteers have donated rice bag(25kg),dal(4kg) 
 • Spent some time with them.
 • New volunteers are participated in the activity.
 • Photos will be added as soon as possible.
 • They have asked for our extended support which is forwaded to the board members.

On Wed, Jan 2, 2013 at 6:20 PM, katakam vani <vani.katakam@gmail.com> wrote:

Hi friends,
Yesterday,the first day of the new year,its more special to me and more memorable also as we went to orphanage in the evening activities:

 • Mr. Vidya Sagar, Bhargavi , Hemanth and me went to MAMATHA ORPHANAGE HOME at 6PM in the evening. 
 • It is started by Sk.Razia Garu.its a small home just sufficient to the people living there. 
 • More than calling it as an orphanage,its a shelter to the people of all ages. 
 • There are children left by their parents of poor families,some children who have lost thier Parents,a mentally challenged girl,some are middile-aged,and one old-man also who is left by his sons as we can see them in piks. 
 • We enjoyed very much with the children,and spent the evening joyfully,they also gave a warm welcome to us. 
 • We distributed fruits,pulihora packets and laddu prasadm to them. 
 • We have donated 25kg rice,5kg dall,3kg oil.


With Regards,
Amma-Team, Vijayawada.