ఈ సంస్థ ఎటువంటి (మతపరమైనటువంటి) ఇతర సంస్థలకు సంబంధించింది కానీ, అనుబంధమైనది కానీ కాదు. ఇది పూర్తిగా స్వచ్చంద సేవకోసం స్థాపించబడినది......

Saturday, May 28, 2011

FOR 3RD ANNIVERSARY OF AMMA SOCIAL WELFARE ASSOCIATION (5TH JUNE 4PM to 8PM)

 Hi all

A Gentle Reminder…..

We eagerly need u for our 3rdAniversary on 5thJune @ 4 to 8 PM at Community Hall, Opp. SR Nagar Bus Stop (Near ICICI bank).

Help Lines @9000234852/9000101177/9885613697/9966645457

U also can invite your friends for this

Program mainly includes: Session on RTI, Thalassemia & Environment, Cultural Activities by Orphan & Visually Challenged Children, Our Achievements, Future Goals & many more

Your Presence will definitely inspire volunteers who are actively serving others........ Your backup will give them a feel that, you are there to support their noble deeds…..

I am sure…at the end of the session you definitely feel immense of satisfaction, happiness and joy from your deepest hearts…..

Eagerly waiting to see you…


Your initiation is always…. our inspiration

Love all-Serve all

AMMA Srinivas
9177999263
============================================================================================

Hi All,

Please see the below schedule about our anniversary.....


1. Schedule

3rd ANNIVERSARY SCHEDULE (05.06.11)
TIME
DURATION
EVENT
BY (Volunteer)
 4.15-4.20
5
Min
Welcome to all Members & Few words for celebrating this function
Chinna Cnu
 4.25
5
Min
Inviting Guests to Dias
Chinna Cnu
 4.30
5
Min
Lighting Lamp
By All
 4.35
5
Min
Prayer Song by Visually Challenged Men
Vikalangula Vivaha Vedika
 4.45
10
Min
About AMMA - Very Brief
Srikanth/Bhadra
 5.00
15
Min
ECO Friendly Living
Prabhakar Sir
 5.20
20
Min
Thalassemia Awareness Session
By Suman Jain
 5.35
15
Min
RTI Awareness Session
By Panasa Rama Krishna
 5.40
5
Min
Momento & Book Let Inaugaration
Blind/BRF Children/Guests
 5.50
15
Min
Break

100
Min
Our Current Projects and Their Explanations
5.55
5
Min
Cheyutha
Vijaya Narasimha Reddy
6.00
5
Min
VIKAS
Venkat
6.05
5
Min
Share & Care
Shekhar
6.10
5
Min
Plantation
Uma Shankar
6.15
5
Min
Slum Education
Ranganadh
6.20
5
Min
Blood donation
Naveen
6.25
5
Min
Other
Srinvasa Prasad
6.35
10
Min
Dance/Song/SKIT
BRF Children
6.40
5
Min
Financia Position etc.,
Srikanth
6.55
15
Min
Last Years Goals and their Results & Our Future Projects
Srinivasa Prasad
7.00
5
Min
Saraswathi Vidya Mandir
Srikanth/Manoj
7.05
5
Min
Addagutta Slum
Ranganadh
7.10
5
Min
Amru Nagar Banjara Thanda
Prasad/Srinivas Prasad
7.30
20
Min
Other Members sharing views and Doubts

7.35
5
Min
Momentos to Guests, Prasad,Blind Stundents,BRF,Function Hall
by New & Active Members
7.45
10
Min
Final Words & Vote of Thanks
Srinivasa Prasad
7.50
5
Min
Prayer
By All

120
Min
TOTAL TIME

======================================================================

Hi 
It's our pleasure to invite you for the celebration of our 3RD ANNIVERSARY function on 5th June, 11 (4PM to 8PM) @ Srinivasa Nagar Community Hall, Opp. S.R. Nagar Bus Stop, Hyderabad.

మన   మంచి  ఆలోచనల  అడుగులు ఎంతో మంది  జీవితాలలో  వెలుగులు  నింపాలని, మనం  కలసికట్టుగా, ఒకరినొకరు అర్ధం చేసుకొంటూ, పరుల అవసరాలను పరమార్ధం చేసుకొంటూ సాగించిన ముచ్చటైన మూడు సంవత్సరాల పయనంలో....


ఎన్నో మధురస్మృతులు, ఎన్నో ఆత్మీయమైన పలకరింపులు, ఎన్నెన్నో కొత్త పరిచయాలు, ఎందఱో నిష్కలంకసమైన సేవలు, హృదయలోతుల్లోంచి ఎన్నో మోములపై చుసిన చిరునవ్వులు, సంతోషాలు,నిస్వార్ధమైన  సహాయ కార్యక్రమాలు, ఆర్ధిక సహాయాలుఆలోచనల సూచనలు..ఇవన్ని  మనమందరం ఎన్నటికి  మరిచిపోలేని  తీపిగురుతులు...ఆనందపు తరంగాలు.......మనస్సాక్షికి, ఆత్మ సంతృప్తికి, మానవ జీవితానికి  సరైన నిర్వచనాలు.....


ఇవ్వాలి  మీ "చేయూత" ఇలాగె ఎంతో  మంది ఎదుగుదలకు....

కలకాలం చూడాలి "వికాసం" మరెందరో  జీవితాలలో....

"పంచాలి (నింపాలి) ప్రేమనురాగాలు" ఎంతో  మంది  నిర్భాగ్యపు, నీరసించిన జీవితాలలో....

ప్రవహించాలి "రక్త దాన" శిబిరాలు సెలఏరులై

వికసించాలి "పచ్చదనాలు " ప్రతి ఇంటిలో …..

వీటికి ఎప్పటి కావాలిమీ ప్రేరణ, సహాయం, సహకారం, ప్రోద్బలంఅప్పుడే మన కలలు అవుతాయి సాకారం….
  గమ్యంలో  నడిచిన, నడిపించిన ప్రతి ఒక్కరికి హృదయ పూర్వక  శుభాకాంక్షలు.....
తీపి గుర్తులను  అందరితో  పంచుకోవడానికి  మనం ఎంచుకున్న తేది  5 జూన్  సాయంత్రం  4 గంటలకు ..
మీ  రాకకోసం  నీరీక్షిస్తూ ....మీ   అమ్మ...


Activities on this day mainly include: Awareness Session on Thalassemia, Right To Information Act (RTI) , ECO Friendly Living, Cultural activities by Orphan and Visually challenged children and many more…

M.N.R.R.V.Srikanth
9000101177
Help Lines
M.Manoj Kuma
9948798072
T. Umasankar
9000234852
P. Naveen
9849685946
D. Ranganath
9885613697
R.Vijay Narasimha Reddy
9550057775Pl Note: Detailed scheduled will be placed at www.aswa.tk by 31.05.11Love all - Serve all

AMMA MANAGEMENT TEAM