ఈ సంస్థ ఎటువంటి (మతపరమైనటువంటి) ఇతర సంస్థలకు సంబంధించింది కానీ, అనుబంధమైనది కానీ కాదు. ఇది పూర్తిగా స్వచ్చంద సేవకోసం స్థాపించబడినది......

Wednesday, October 26, 2016

24th Blood Donation Camp- ASWA Blood Donors List @ 28-08-2016 , Srinivasa Nagar Community Hall , SR NagarDear Kind Hearts,
  
         We extend our sincere thanks to you for your participation and Blood Donation in our 24th  Blood Donation  camp @ Srinivasa Nagar Community Hall  on 28-Aug-2016 conducted by Amma Social Welfare Association (ASWA) .

we get Stupendous response for this Blood camp.  In this camp 220 members participated and 166 Donors Donated Blood  Another most significant thing in this Blood Donation  Camp is record no of students and women volunteers  participated and Donated Blood .
           
  On the Blood Camp Day @ 10 AM to 11.30 AM , ASWA conducted Blood Donation  and Thalassemia awareness 2K RUN . 30 volunteers participated and motivated many people in Ameerpet ,SR Nagar, Yousufguda Areas.

   Our Special Thanks to 
  •   S N Prasad Garu   : Social Activist and  Famious Doctor in MotiNagar Area.
  •   NarayanaRao Garu     : President of Srinivasa Nagar Community Hall.
  •   Josh Ravi : Film Actor.(jabardasth Fame).
  •   SmartSteps Consulting Private Ltd, Panjagutta,
  •   Intense Technologies Limited , Vikrampuri.
  •   Financial Sponsors Srikanth , Aditya ,Prathap ,Srikanth (USA) ,Intense Technologies Ltd.
  •  Blood Donors and Volunteers .
    
2K Run participants : 
                     Chaitanya, DurgaPrasad ,Chakravarthi, Chandra,  krishna sarma, himabindhu, Shobana,  shankesh, Dhanesh, Jayanthi, Santhosh ,  Madhan Gopal ,  Mahesh Desu, Mastan, Prathap ,etc..  .


 *  All Volunteers and  Donors  , Your generosity has been the hope and courage for thousands of children who suffer from Thalassemia. Thanks to your support, those with Thalassemia now continue to lead complete and full lives. All barriers have been brought down, and continue to be brought down, and many Thalassemic patients go on to do extraordinary things!


Blood camp photos Link :: 
please pick your photo from below link 

      (or)Check your Blood Group in This List:   

AMMA SOCIAL WELFARE ASSOCIATION
24TH BLOOD CAMP DONORS DETAILS ( 28th Aug 2016)
S. No BLOOD QTY. IN ML Donor Name Age Sex Blood Group WEIGHT Contact Number
1 350 L.VENKATESWARA REDDY 36 M B+ve 67 86883 *****
2 450 V.PHANI KUMAR 30 M A+ve 80 98494 *****
3 450 K.SUBRAHMANYAM 25 M B+ve 75 90525 *****
4 350 A.S.RAJU 43 M O+ve 90 93926 *****
5 450 P.G.K.DURG 35 M B+ve 65 88853 *****
6 450 K.UMA MAHESH 27 M B+ve 69 96523 *****
7 450 V.MAHESH BABU 27 M O+ve 65 81060 *****
8 350 S.BHANU TEJA 23 M O+ve 64 89858 *****
9 350 K.RAVI KIRAN 41 M O+ve 96 97013 *****
10 350 SOUMYAK SOWRAV PANDY 23 M A+ve 80 90400 *****
11 350 M.ANIL KUMAR 25 M B+ve 65 97009 *****
12 350 A.SREEDHAR RAJU 30 M O+ve 75 78935 *****
13 450 BALAJI.M. 28 M B+ve 78
14 450 G.JAYANTH 23 M B+ve 78 78425 *****
15 350 G.MAHESH 24 M O+ve 65 99515 *****
16 350 K.RAVI 22 M O+ve 55 77996 *****
17 350 B.KRISHNA PRASAD 20 M B+ve 64 88011 *****
18 450 K.MADHU 25 M B+ve 70 70324 *****
19 450 K.PAVAN KUMAR 27 M O+ve 79 94920 *****
20 450 CH.HEMANTH KUMAR 23 M B+ve 74 81253 *****
21 350 K.MAHENDER 24 M O+ve 60 96521 *****
22 350 D.SURESH 20 M O+ve 59 94921 *****
23 450 DILEEP KUMAR.E.V. 29 M O+ve 92
24 450 G.RATANA PRATAP 28 M O+ve 69 99669 *****
25 350 M.ARAVINDA RAJU 26 M O+ve 55 94921 *****
26 450 Y.NAREDRA SIVA KUMAR 21 M O+ve 70 78422 *****
27 350 A.MANIDEEP 21 M O+ve 60 90528 *****
28 450 D.MAHESH 25 M O+ve 68 70750 *****
29 450 P.GANESH 21 M A+ve 72
30 350 SURESH.G. 29 M O+ve 60 80964 *****
31 350 N.ANIL REDDY 21 M A-neg 59 76619 *****
32 350 B.YEDUKOURARU 25 M B+ve 57 96523 *****
33 350 K.MARUTHI 21 M O+ve 50 79959 *****
34 450 KRISHNA SAI 19 M O+ve 100 94933 *****
35 450 P.SAI KUMAR 20 M B+ve 69 87901 *****
36 450 G.SUSHANTH KUMAR NAYAK 19 M O+ve 65 77995 *****
37 450 M.PRANOD KUMAR 24 M B+ve 80 90592 *****
38 350 B.SURESH 24 M O+ve 56 95023 *****
39 450 B.VENKATAHAMANA REDDY 28 M O+ve 92 99660 *****
40 450 K.V.CHALAMAYYA 27 M O+ve 76 80195 *****
41 450 Y.PHANI 28 M O+ve 80 99080 *****
42 350 M.CHANNAPPA 27 M B+ve 50 98490 *****
43 350 K.MANIKANTESWAR 24 M A+ve 50
44 450 SK.KHASIM VALI 24 M O+ve 71 99660 *****
45 450 R.SANDEEP 28 M O+ve 95 97040 *****
46 450 K.SANTOSH KUMAR 26 M O+ve 72 73301 *****
47 350 B.V.KOTESWARA RAO 39 M A+ve 75 93932 *****
48 350 RANGA RAJU.U. 36 M O+ve 71 *****
49 450 A.V.RAJU 34 M A+ve 86 90000 *****
50 450 N.AVINASH 20 M O+ve 75 95424 *****
51 450 P.V.SUDHEER VERMA 33 M B+ve 86 88860 *****
52 450 P.RAMA KRISHNA 21 M O+ve 85 81424 *****
53 450 V.PRAVEEN REDDY 21 M O+ve 71 98498 *****
54 350 K.VENKATESWARLU 26 M B+ve 59 89854 *****
55 450 O.MAHESH 23 M A+ve 73 96664 *****
56 450 SUNNY 24 M B+ve 66 80197 *****
57 450 P.SIVA RAM BABU 26 M B+ve 70 94934 *****
58 450 SHESHU 28 M A+ve 72 74169 *****
59 350 SRINIVAS.N. 25 M O+ve 60 97040 *****
60 350 A.CHAKRAVARTHI 25 M B+ve 76 99899 *****
61 450 A.SRINIVAS 24 M O+ve 70
62 450 KARTHIK.V. 25 M O+ve 74
63 450 K.V.B.SWAROOP 27 M O+ve 76 99642 *****
64 350 MOHAMMED VASEEM AHMED 43 M B+ve 65 93475 *****
65 450 SUSHIL MOHAVANA 36 M O+ve 71 87123 *****
66 350 B.RAMESH BABU 24 M AB+ve 60 90003 *****
67 350 M.V.D.PRAVEEN 22 M A+ve 63 97054 *****
68 450 K.PRAVEEN RATHOD 22 M O+ve 73 94948 *****
69 350 B.VAMSHI KIRAN 22 M A+ve 60
70 450 B.VENKATESH 23 M O+ve 66 84660 *****
71 350 CH.TEJA KUMAR REDDY 25 M B+ve 57 90005 *****
72 450 KEERTHI VENKAT SAI 22 M O+ve 75 95330 *****
73 450 KAKUMANI SWAMULU 26 M O-neg 87 87907 *****
74 450 M.SHRIKAR 23 M B+ve 68 98856 *****
75 450 P.VENKATA SRINIVAS RAO 25 M B+ve 72 73866 *****
76 450 M.VENKATESWAR REDDY 25 M B+ve 95 81425 *****
77 450 K.RAJESH BABU 45 M O+ve 78
78 350 A.SUJAN 20 M B+ve 63 98855 *****
79 350 B.PHANINDRA KUMAR 20 M O+ve 58 99668 *****
80 450 B.VENKATESWARA RAO 23 M A+ve 69 88865 *****
81 450 G.NAVEEN KUMAR 31 M B+ve 80 93462 *****
82 450 P.SRINIVAS 25 M B+ve 75 80195 *****
83 450 ISAAC.P. 26 M O+ve 82 94945 *****
84 350 N.BALA CHANDER 24 M O+ve 58 90003 *****
85 450 N.SANJAY 26 M O+ve 83 80961 *****
86 450 AJIT KUMAR 27 M B+ve 68 88905 *****
87 450 K.RAJESH 28 M A-neg 90
88 450 K.SRINIVASA BABU 37 M B+ve 102 97034 *****
89 350 NIKHIL 30 M B+ve 64 85199 *****
90 350 K.ABHINAV KUMAR 25 M O+ve 56 89775 *****
91 450 G.NARSIMHA 35 M A+ve 72 99499 *****
92 450 V.AJAY KUMAR 25 M O+ve 82 85018 *****
93 350 T.BHASKAR 20 M AB+ve 60 97044 *****
94 450 M.VIKRANTH 25 M O+ve 70
95 450 MD.JAVED 20 M B+ve 82 95734 *****
96 450 CH.SRINIVAS 24 M B+ve 65 99123 *****
97 350 R.SAVANYA 22 F O+ve 63 91007 *****
98 450 ALTAMASH SHEIKH 27 M O+ve 75 87930 *****
99 450 ASHISH DESHMUKH 27 M O+ve 80 88559 *****
100 450 M.LAKSHMANA RAO 37 M B+ve 68 98481 *****
101 450 K.KIRTHI KIRITI 22 M O+ve 70 80195 *****
102 450 K.PAVAN 25 M B+ve 70
103 350 SIVARAM 24 M O+ve 68
104 450 E.PRADEEP 25 M B+ve 85 90598 *****
105 450 K.HRUSHIKESH VARMA 26 M AB+ve 75 96681 *****
106 450 ARTTATRANA PATTANAIK 22 M O+ve 68 78739 *****
107 350 AJAY.K. 24 M A+ve 63 90631 *****
108 450 ABHISHEK MISHRA 22 M O+ve 85 90359 *****
109 350 M.SAI KUMAR REDDY 19 M O+ve 54 81791 *****
110 350 P.VARUN RAJ 19 M O+ve 54 86864 *****
111 350 C.MALLIKARJUNA RAJU 27 M B+ve 66 99666 *****
112 350 K.RAJU 24 M O+ve 59 85006 *****
113 450 M.V.MALLIKARJUNA 24 M O+ve 71 94930 *****
114 350 B.BHARATH KIRAN REDDY 23 M O+ve 67 99086 *****
115 350 KIRAN KUMAR REDDY.K. 23 M O+ve 56 86882 *****
116 450 SK.NAYAB RASOOL 27 M O-neg 67
117 450 R.BABA SURYA 22 M A+ve 70 85007 *****
118 450 B.N.J.PAVAN KUMAR 33 M B+ve 75 90324 *****
119 450 M.SIVA TEJA 21 M B-neg 82 76599 *****
120 450 PAVAN KUMAR.P. 29 M O+ve 68 89781 *****
121 350 M.PRAVEEN REDDY 23 M O+ve 66 98493 *****
122 350 KRISHNA REDDY 44 M A+ve 75 90003 *****
123 350 C.RAVI KUMAR RAJU 22 M B+ve 63 95818 *****
124 450 Y.PRAVEEN KUMAR 27 M O+ve 81 77991 *****
125 350 GANAPATHI DURGA PRASAD.V. 24 M O+ve 52
126 350 M.SUDHEER RAJU 28 M B+ve 66 83749 *****
127 350 K.RAMANA RAO 27 M B+ve 60 99893 *****
128 450 PRANEESH 25 M B+ve 80 97004 *****
129 450 NAGA BABU.S.V. 26 M B+ve 75 94945 *****
130 350 Y.PRAVEEN REDDY 27 M A+ve 57 95500 *****
131 450 N.RAKESH 28 M A+ve 79 97032 *****
132 350 RATHOD RAJESH 25 M B+ve 59 94926 *****
133 450 SAVARNA KUMAR.CH. 25 M O+ve 90
134 450 A.B.S.PRASAD 28 M B+ve 82 94935 *****
135 350 D.LAHARI 19 M A+ve 57 83338 *****
136 350 V.SRAVYA 20 M O+ve 65 96031 *****
137 450 VENU.S. 36 M B+ve 72 98494 *****
138 350 VENU NATH.S. 35 M O+ve 60 88010 *****
139 350 SAGAR KRISHNA.B. 28 M O+ve 58 94908 *****
140 450 RAMAKRISHNA RAO.K. 28 M B+ve 69
141 350 G.SHIVA KUMAR 49 M O+ve 87 95023 *****
142 450 VISHWANATH.S. 33 M AB+ve 98 96035 *****
143 450 PRATHAP.S. 32 M O+ve 82 90300 *****
144 350 M.HAJARATH 25 M O-neg 65 96664 *****
145 350 RAKESH 26 M O+ve 50 88855 *****
146 350 SRIKANTH.P. 28 M O+ve 61 98855 *****
147 350 G.SATHISH 25 M O+ve 60 81420 *****
148 350 P.NAVEENA 23 F O+ve 53 84990 *****
149 450 V.RAJESH 26 M A+ve 87 90000 *****
150 450 SONU 23 M B+ve 70 83413 *****
151 350 A.MAHESH 26 M AB+ve 65
152 450 M.MAHESH 27 M O+ve 70 97053 *****
153 450 N.VENKATESWARLU 28 M O-neg 85 90593 *****
154 350 M.SATISH 27 M O+ve 70 99890 *****
155 350 THANIKONDA HAJARATH 24 M O+ve 73 83742 *****
156 350 L.RAVI KUMAR 27 M A+ve 55 80961 *****
157 350 S.SOMA SUNDER RAO 27 M B+ve 60 80961 *****
158 350 G.S.LAKSHMI KANTH 23 M O+ve 74 96524 *****
159 450 CH.SRINATH 26 M O+ve 84 75690 *****
160 450 S.SREENIVASA PRASAD RAO 35 M A+ve 74
161 350 RAGHU.CH 26 M AB+ve 66 99596 *****
162 450 N.BALAKRISHNA 25 M O+ve 73 95059 *****
163 350 S.RAMKI 24 M O+ve 55 94917 *****
164 450 D.MAHESH 25 M B+ve 75 88014*****
165 350 CH.RUDRESH 21 M B+ve 55 90591 *****
166 350 P.YUSUF KHAN 22 M B+ve 75 74162 *****

For More Details , Clarifications and Suggetions please Call 
Anil 9666526698 /  Mahesh 8801465005 / Mastan 9000832198

For More Details about ASWA and its Activities please Call
  • Srinivasa Prasad Rao 9948885111
  • Nagababu 9494567367
  • Naresh 9666664562


Thanks & Regards
Anil. Chintala
SAVE LIFE TEAM Co-Ordinator 
ASWA.