ఈ సంస్థ ఎటువంటి (మతపరమైనటువంటి) ఇతర సంస్థలకు సంబంధించింది కానీ, అనుబంధమైనది కానీ కాదు. ఇది పూర్తిగా స్వచ్చంద సేవకోసం స్థాపించబడినది......

Sunday, September 25, 2011

Hi

Dear All,

On 25th Sep, 2011, Sunday we distributed 22 Food Packets to the road side destitutes under “ANNAM PRABRAMHAM PROJECT”.

Actually we went to Gandhi Hospital for distributing food packets, at that time some other Organisation distributing the Food to the Patients. So, we decided to give the Food packets to the Road side Destitues and for that we covered the Secunderabad, Ameerpet, Yerragadda areas to distribute the Food with the help of Prabha. She did wonderful work and crossed all the roads every time whenever we find the Destitutes and distributed the food packets with more patience.

My Heart full Thanks to the Prabha for giving such marvelous support for succeeding the activity and also we are very much thankful to the Hostel management who gave food packets with low cost and also they are giving 2 packets extra with free of cost.

The following are the distribution details.

Distribution Details:


Distribution
Amount
Rice(20pack*20rs)
(Rice,curry,sambar,curd for each pack)
400
Total
400Participants


Prabha
Umasankar


Love all-Serve all
Umasankar. T
secretary.
ASWA.
www.aswa.tk

Thursday, September 15, 2011

2nd Blood Donation&Thalassemia Awareness Camp@SKD Engineering College, Ananthapur on 24th August, 2011


Hi all,
First of all I congratulate everyone for making this Blood donation Camp a grand success in Sri Krishna Devaraya (SKD) Engineering College, Gooty on 24-08-11.With all your support I achieved this and got much success. It is a Gods gift given to me to organize a Blood Donation camp from Amma Social Welfare Association. 105 members came forward and donated blood for Thalassemia children’s.
 

It is first time for me in doing, planning & organizing this activity; but I didn't feel any difficulty in only because of Motivation & Inspiration of Sreenivas Anna (AMMA Founder). He has given his total guidance to me at every stage.  So many times I troubled him but he didn't hesitate at any time in giving guidance. I thank him for his patience. 
 

From AMMA & its volunteers I learned so many things like dedication, commitment, organizing & leading, daring, motivating, supporting…which I tried and succeeded in implementing in this Project. From this activity I achieved good response from students in the way of donating blood for Thalassemia children’s.

With the support of Mr. Lakshmi Narayana Sir (N.S.S organizer) and N.S.S volunteers, I arranged this camp. Their selfless efforts towards this camp was really inspired me a lot.

We started this camp at 10:30AM with an awareness session by Mr. Shiva kumar Garu, Camp-In charge of Thalassemia Society. Then after we started collecting Blood form donors. Initially we also planned to conduct Awareness Session in another college i.e. Moulali College of Engineering & Technology, Gotkuru, which is 68 km from this (SKD) college, due to lack of time, we unable to conduct that session. 

SKD college staff, students, volunteers and Principal have given their full co-operation, which is the main reason for making this Blood Donation Camp a grand success.

I have inspired from Mr. Raghunath sir, who (at the age of 46 years) showed his responsibility by donating blood.

Thalassemia Sickle Cell Society provided Frooti, Glucose biscuits to the donors and Bananas were provided by AMMA SOCIAL WELFARE ASSOCIATION.

We just collected blood from only BOYS and didn’t collect from Muslim Students (Due to Fasting) and Girls, even though they are very interested.  They disappointed a bit for not collecting blood from themselves. So I promised them that, I will take them to Thalassemia Society for Blood Donation when they come to Hyderabad for Project work or Jobs.

By planning and organizing this activity I got much satisfaction, confidence, Many Personal Skills and Many more feelings which can’t be expressed, rather have to feel from the deepest heart. I surprised by seeing responses of my college Management & Student, Myself as a Member of Social Organization.  Good deeds always make you feel good.  I never forget this activity in my life time.

Finally I request all the volunteers, followers of this blog, group along with other Groups in BOSF and Prasanthi Madam to create much awareness about Thalassemia and Blood Donation.

I tried in many colleges and they replied that, they will donate only to RED CROSS, which is authorized by and approved by State Government. 

 

My Special thanks to Dr. Suman Jain, Durga Madam and Siva Garu & Team of Thalassemia Sick Cell Society

Once again thanks to every one who supported in making this Donation Camp a very grand success. There are no special words to appreciate the following 105 Donors and 23 Volunteers who are the main reason for making this drive a Very Grand Success.

EVENT ALBUM:

Love all-Serve all

P. Naveen Kumar
================================================================================
Hi all,
           
I am P. Naveen kumar (Amma Volunteer). We have already discussed & planned to conduct a Blood donation Camp at my college for Thalassemia Children. I have been working on this since 45 days. I have taken permission from SRI KIRSHNADEVARAYA ENGINEERING (SKD) COLLEGE, GOOTY, ANANTAPUR (DIST) for the same.
Previously I have placed a Circular regarding Blood Donation Camp and Thalassemia Posters in Notice Board. Yesterday I again visited each class and requested them to become a DONOR on 24th August (Wednesday).
We need Volunteers to make this a Grand Success. We can even inspire other colleges/students by doing this. Once it completes successfully I can try for the same in other colleges also.

Please help me in this regard.

Please reach me @ 9849685946/7842823787
Hope this will become a grand success, so that we can help few Thalassemia Victims.

Love all-Serve all


P. Naveen Kumar
AMMA SOCIAL WELFARE ASSOCIATION
www.aswa.tk

Friday, September 09, 2011

మా అక్షర పాటశాలలో గురూ పుజోత్సవం @ 05.09.11

---------- Forwarded message ----------
Date: 2011/9/9
Subject: మా అక్షర పాటశాలలో గురూ పుజోత్సవం

Hi all,

మేము మా అక్షర పాటశాలలో   గురు పూజోత్సవం  చాలా బాగా నిర్వహించడం జరిగింది. కార్యక్రమం వలన పిల్లలకు గురువులను,పెద్దలను ఎలా గౌరవించాలి, చదువు యొక్క ఆవశ్యకతను చాల చక్కగా వివరించడం జరిగింది. కార్యక్రమం మొత్తం చాలా బాగా జరగడానికి అన్ని విధాల సహాయ సహకారాలు అందించిన ప్రతి ఒక్కరికి ధన్యవాదములు


మా అక్షర పాటశాలలో గురు పూజోత్సవం ముఖ్యాంశాలు
 1 ) విద్యార్థులు ఉపాధ్యాయులుగా  మారి తరగతుల బోధన
image.png(2 ) తరగతిలో ఉపాద్యాయులు ఉండే తీరు అనుకరణ
image.png


(3 ) ఉపాద్యాయులకు, విద్యార్థులు పూలు, పండ్లతో పూజ మరియు పాదాభివందనంశాలువాతో సన్మానము
image.png

(4 ) మొమెంటో, certificates బహుకరణ
image.png


(5) విద్యార్థులను ఉద్దేశించి -ఉపాద్యాయులదినోత్సవ ఆవశ్యకత వివరణ
image.png

(6 ) విద్యార్థులకు Sweets పంచడం జరిగింది
image.png


(7 ) ముగింపు సందేశాన్ని ఇస్తూ కార్యక్రమ ముగింపు.

image.png

image.png


మరి కొన్ని చిత్రాల కోసం


కార్యక్రమం మొత్తం చాలా బాగా జరగడానికి అన్ని విధాల సహాయ సహకారాలు అందించిన ప్రసాద్ మరియు శ్రీనివాస్  కృతజ్ఞతలు.

ఇలాంటి కార్యక్రమాలు ముందు ముందు చాల నిర్వహిస్తూ పిల్లలో మన సంసృతి,మన దేశం,మన సమాజం మరియు మనము చేయవలసిన అంశాల పై  అవగాహన పెంచాలని మా ఆలోచన.
 

Thanks & Regards
Chintu

Tuesday, September 06, 2011

Your Every Rupee Support is most valuable

Hi Donors,

Thanks for your kind hearted donations till now. Only with your support we are able to reach many poor and needy.  We need & expect your same support all the way through to fulfill the accepted tasks. 

Till now we have concentrated only on our activities with our little savings (Rs.100/- above per month). Now our activities have been increased and this is the time to concentrate on our budget too.  So requesting you (and your friends) to support the following activities  Partially/Fully/Monthly/Yearly. For more please reach me at 9177999263

You can check 
http://ammasocialwelfareassociation.blogspot.com/2010/02/account-information.html for detailed donations and expenses up to 31st March, 2011.

To know more about our activities please click on www.aswa.tk

THIS IS OUR LATEST BUDGET REPORT

DESCRIPTION OF REGULAR EXPENSE MONTH YEARLY
2 B.Tech Students Hostel Fee        4,000.00         48,000.00
Food Distribution            500.00           6,000.00
Amru Nagar Thanda Project Expenses        2,500.00         30,000.00
Addagutta Slum Project Expenses        2,000.00         24,000.00
Administration Charges        1,000.00         12,000.00
Y's Men Foundation, Vijayawada        1,000.00         12,000.00
Other & unplanned Activities (apprx.)        2,000.00         24,000.00
TOTAL EXPENSES   13,000.00   156,000.00
Average donations received Per Month     6,000.00     72,000.00
DEFICIT      7,000.00    84,000.00  

We expect your support through out our journey

Your support is our strength

Your participation is our Hope.

Your initiation is our Inspiration...

You can transfer your donations directly to the following account

A/C NAME         -AMMA SOCIAL WELFARE ASSOCIATION
A/C NO.              -052210100019403
BANK  NAME     -ANDHRA BANK, SAVINGS A/C
IFSC CODE         -ANDB0000522
ADDRESS            -S.R.NAGAR, HYDERABAD

Love all - Serve all

AMMA SOCIAL WELFARE ASSOCIATION

ప్రతి మనిషి ఒక అబ్దుల్ కలాం, ఒక రెహ్మాన్, ఒక సచిన్ కాలేకపొవచ్చు.... కాని ప్రయత్నిస్తే ఒక మదర్ తెరిస్సా కాగలరు . ఇందుకు మేధస్సు,ప్రతిభ,కృషి అవసరం లేదు, ఎదుటి మనిషి కష్టం పట్ల స్పందించే హృదయం ఉన్నా, అవసరం లో ఆదుకునే మనసున్నా చాలు.


Monday, September 05, 2011

Fwd: About Adoptions in AP---------- Forwarded message ----------
From: Prasanthi Uppalapati <prasanthi.uppalapati@gmail.com>
Date: Mon, Sep 5, 2011 at 12:38 AM
Subject: <Important>About Adoptions in AP
To: birdsofsamefeathers <birdsofsamefeathers@googlegroups.com>


Hi Birds,
 
Greetings!!
 
I have a very good news to share with you all. Today I met Ms. Padmavathi who is the Child Welfare Committee member of Rangareddy Dt. She also acts as a Trustee of KGNM (Kasturba Gandhi National Memorial) Trust, Hydershakote, Bandlaguda, Hyd.
 
I shared about PGCAI with her. She mentioned that now Adoption Policies have become friendly and authority has been given to District Officials as well to give children for adoption.
 
As per her, this is the process:
 
1. The interested parents should submit an application at Sisu Vihar.
Now 2011 applications are being considered in AP. Till then all requests are addressed)
2. The officials will conduct home study. 
3. Once this is completed, they invite the parents to the Home and show them the children who match their features.
4. Once the parents select a child, they will send the child with the parents for a 3-day stay. 
5. If everything is ok and the child gets along well with the parents and parents are happy with the child, then the final process of signing the documents would start.
6. The clause that the parents should inform the children that they are not biological but adopted is only for a caution but not mandatory and she mentioned that in Indian scenario, it is not possible as most of the parents might not agree for this clause.
 
Coming to single parents (unmarried youth) adopting children, as per rule, they will consider giving children of age above 10 years for Foster Care.
 
For any questions related to adoption and specially in AP, you can contact her at this ID: kgnmtrusthyd@gmail.com. She checks once in a day so we can expect a reply within 48 to 72 hours or in a worst case scenario, in a week to 10 days time.
 
She also mentioned that once we apply in Sishu Vihar and can give a copy to her, she will try to speed up the process.
 
--
Thank you.
 
with regards,
PRASANTHI.

When you want something, the whole universe conspires in helping you to achieve it.
 
So long as the millions live in hunger and ignorance, I hold every man a traitor, who having been educated at their expense, pays not the least heed to them. --Vivekananda