ఈ సంస్థ ఎటువంటి (మతపరమైనటువంటి) ఇతర సంస్థలకు సంబంధించింది కానీ, అనుబంధమైనది కానీ కాదు. ఇది పూర్తిగా స్వచ్చంద సేవకోసం స్థాపించబడినది......

Career Guidance Session at Repalle Mandal of Guntur District on 27.10.2018

Hi Friends,

Today 27/10/2018 we ASWA and Help organizations conducted career guidance sessions in Repalle, Guntur district.

Total 200 Students participated
@Municipal Govt High School - 130 Students.

@SSS Govt school - 70 students.

Valounteers: GVM Prabhakar,Bhanu, Rajesh,Sasi Sekhar ,Kiranmayi and Chakry

Thank you GVM Prabhakar sir for your great support and encouragement..

Thanks,
Team Vikas


0 comments:

Post a Comment

Add your comments here

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Best Web Hosting