ఈ సంస్థ ఎటువంటి (మతపరమైనటువంటి) ఇతర సంస్థలకు సంబంధించింది కానీ, అనుబంధమైనది కానీ కాదు. ఇది పూర్తిగా స్వచ్చంద సేవకోసం స్థాపించబడినది......

PDP Session at Govt. RT School, Sanath Nagar on 20th Feb 2016

Hi All , 

Today we Success fully Completed  Vikas Project Activity  @ RT High School , Sanath Nagar 

We Conducted QUIZ Competition  for 04 Groups,  Collected all Drawing Charts Related to Quiz  & Magazine 

Celebrated Birthdays of Students

Volunteers Participated for this Activity
1. NagaBabu
2. Bikshu
3. Durga
4.Jhansi Garu
5. Ratna Kumari
6. Rajesh ( New Volunteer )
7. ChandraShekar ( New Volunteer  )

Thanks to all the Volunteers for making this Activity a Great Success

TEAM VIKAS
Love All - Serve All

0 comments:

Post a Comment

Add your comments here

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Best Web Hosting