ఈ సంస్థ ఎటువంటి (మతపరమైనటువంటి) ఇతర సంస్థలకు సంబంధించింది కానీ, అనుబంధమైనది కానీ కాదు. ఇది పూర్తిగా స్వచ్చంద సేవకోసం స్థాపించబడినది......

Food distribution at Vijayawada in Jan, 13


From: katakam vani <vani.katakam@gmail.com> Date: Fri, Feb 22, 2013 at 11:01 AM


hi all,

        good morning friends.last month me(vani) and bhargavi have distributed 21 packets containing rice,dal,curd and water packet in vijayawada under annam parabrahmam project.
thanks.


0 comments:

Post a Comment

Add your comments here

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Best Web Hosting