ఈ సంస్థ ఎటువంటి (మతపరమైనటువంటి) ఇతర సంస్థలకు సంబంధించింది కానీ, అనుబంధమైనది కానీ కాదు. ఇది పూర్తిగా స్వచ్చంద సేవకోసం స్థాపించబడినది......

Friday, April 30, 2021

*Recorded Video on Decision Making and Happiness In Life*


మనం దైనందిన జీవితంలో చిన్న చిన్న విషయాల దగ్గర నుండి, జీవితంలో *చాలా ముఖ్యమైన నిర్ణయాలైన ఇల్లు కొనడం, పెళ్లి చేసుకోవడం, ఉద్యోగం, వ్యాపారం లాంటి అన్నీ విషయాలల్లోనూ మనం తీసుకొనే నిర్ణయం చాలా కీలకం...*

కానీ మనం ఇలాంటి నిర్ణయాలను ఎలాంటి అవగాహనతో, ఏ ఏ విషయాలను పరిగణనలోకి తీసుకొనితీసుకోవాలో తెలుసుకోవాలంటే *ఈ వీడియో చూడాల్సిందే* 

https://youtu.be/HV8T1eIXzjM

*ఇలాంటి మరిన్ని మంచి విషయాలు తెలుసుకోవాలంటే ప్రతి ఆదివారం ఉదయం 7 నుంచి 8.30 దాకా జరిగే వీక్లీ రిఫ్రెషర్ హాజరవ్వాల్సిందే. ఆశక్తి వుంటే అమ్మ శ్రీనివాస్ 9948885111 కి whatsapp మెసేజ్ చెయ్యండి.*


Team CHDHC

www.chdhc.org

fb.com/chdhchyd