ఈ సంస్థ ఎటువంటి (మతపరమైనటువంటి) ఇతర సంస్థలకు సంబంధించింది కానీ, అనుబంధమైనది కానీ కాదు. ఇది పూర్తిగా స్వచ్చంద సేవకోసం స్థాపించబడినది......

Saturday, April 24, 2021

How To Introduce Books To The Children

 జనవరి 17న మంచిపుస్తకం కోఆర్డినేటర్ భాగ్య లక్ష్మీ గారితో పిల్లలకు పుస్తకాలను ఎలా పరిచయం చెయ్యాలని ఒక సెషన్ నిర్వహించాము. ఆ సెషన్ మిస్ అయిన వారు ఈ రికార్డింగ్ ద్వారా పుస్తకాలను ఎలా ఎంపిక చెయ్యాలి, ఎలా ప్రదర్శన చెయ్యాలి, వివిధ రకాల స్టేజ్ ల వారికి ఎలా ఇంట్రడ్యూస్ చెయ్యాలి అనే విషయాలను తెలుసుకోవచ్చును.


టీం అశ్వ

www.aswa4u.org

Fb.com/ammaaswa