ఈ సంస్థ ఎటువంటి (మతపరమైనటువంటి) ఇతర సంస్థలకు సంబంధించింది కానీ, అనుబంధమైనది కానీ కాదు. ఇది పూర్తిగా స్వచ్చంద సేవకోసం స్థాపించబడినది......

Food Distribution at Govt Hospital, Anantapur

Food distribution updates :

After plantation we conducted food distribution in Govt Hospital at lunch time.
We provided veg pallav to 120members.

Food sponsored by Madhan Mohan sir(Executive member of NKCSS)


Participated volunteers :
Basha bhai
Naveen


0 comments:

Post a Comment

Add your comments here

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Best Web Hosting