ఈ సంస్థ ఎటువంటి (మతపరమైనటువంటి) ఇతర సంస్థలకు సంబంధించింది కానీ, అనుబంధమైనది కానీ కాదు. ఇది పూర్తిగా స్వచ్చంద సేవకోసం స్థాపించబడినది......

Monday, July 02, 2018

1st July, 2018- Visit to Vikalangula Kalayana Vedika at Kharmanghat, Saroornagar, Hyderabad

Hi all, 

With all your support today i.e 01-07-2018 we have successfully completed 14 anniversary of Vikalangula kalayana vedika at kharmanghat,saroornagar,Hyderabad 

Total Volunteers  participated *10* Members .

The home has *60* blind and orphans people.we are more inspired by blind people with their massive performances.

We have distributed new cloths which was sponsored by brandfactory.

We explained about our 10 th anniversary booklet and carrier guidance booklets to Rallapalli Venkat Narasimha garu and Vizag prasad garu.

Thank for all volunteers  

Mani kumar

Venky

Chalapathi

Hima Bindu

Sahithi Sravya

Shobana

Sampath

Krishna

Krupani

ASWA appreciating you and Say's great thankful to success this event   

Thank you 

Share & Care Team