ఈ సంస్థ ఎటువంటి (మతపరమైనటువంటి) ఇతర సంస్థలకు సంబంధించింది కానీ, అనుబంధమైనది కానీ కాదు. ఇది పూర్తిగా స్వచ్చంద సేవకోసం స్థాపించబడినది......

Friday, December 21, 2012

Visit of Sivananda Rehabiliation Center, Kukatpally

Hi Friends
on 11th November, 2012 we have visited Sivananda Rehabiliation Center, Kukatpally under of Share & Care Project Monthly Visit. The following is the Summary of the activity.

  • Visited Children Home & Disitributed Biscuit Packets & Entertainement Activities from 10AM to 1 PM.
  • Visited Old Age Home & Disitributed Biscuit Packets & Entertainement Activities.
  • Our New Volunteers Generously donated Rs. 1200/- to old age home inmates.
  • Total 11 Volunteers Participated in which Naresh, Balu, Susmitha & Adilakshmi are old Volunteers.
  • Our Speical appreciations to New Volunteers Anudeep, Durga Prasad, Vani, Neethu, Rammohan, Ramoji & Naga Srinivas.
  • Mr. Naresh & Susmitha coordinated the Event.
  • our Volunteers are very much attached to this Home as children and  Old people inturn eagely waiting for our visit. Its always a Nice Experience to Visit this Home. 

 

Love all-Serve all

B. Naresh Kumar
SHARE & CARE Project Team
AMMA Social Welfare Association