ఈ సంస్థ ఎటువంటి (మతపరమైనటువంటి) ఇతర సంస్థలకు సంబంధించింది కానీ, అనుబంధమైనది కానీ కాదు. ఇది పూర్తిగా స్వచ్చంద సేవకోసం స్థాపించబడినది......

Thursday, August 02, 2012

QUIZ Competitions@ GHS (old), Sanath nagar

Hi everyone,

On 25th July 2012. We have successfully completed our 4th Quiz competitions in the academic year 2011 - 2012. Came near to the 1st Inter school Quiz Competitions. All the teams at GHS (sanath nagar) participated very well.

Total 5 team participated with a competitive spirit.

Participant Teams
  1. Dr. B.R.Ambedkar
  2. Kiran Bedi
  3. Viswanathan Anand
  4. Kalpana Chawla
  5. Dr.Yellapragada Subba Rao
Final winners are Kalpana Chawla and the Runners are Dr.B.R.Ambedkar.

All the participants are very much impressed with our competitions and are eagerly waiting for our others classes.

Volunteers participated : As an experiment we took two students from the same school as volunteers for activity
1.Krishna         2.Babayya       3.Sai    4.Raghava        5.Durga PrasadFeed back Srinivas sir: Activity by Amma team was very good and impressive. Our students and teachers are very much impressed with your activity and prizes distributed to students. Healthy and energetic competition.
Sunitha madam (One of the Judge / GHS, Sanath nagar): Volunteers of Amma team and their activity was very nice. All the best for your Future activities.


For pics please visit
https://picasaweb.google.com/115128748413700597790/GHSOLDSCHOOL?feat=email


Note to volunteers
As everyone knows that we have successfully completed Quiz competitions in four schools SVM, Khairathabad, ZPHZ, Moosapet, GHS (RT), Sanath nagar & GHS (old), Sanath nagar. Before August 15th 2012 we are planing to conduct Inter school quiz competitions for all the four schools. We request each and everyone of our volunteers to make it a big success.


Thanq & Regards..,,
Durga Prasad..

Save earth - Save trees - Go Green