ఈ సంస్థ ఎటువంటి (మతపరమైనటువంటి) ఇతర సంస్థలకు సంబంధించింది కానీ, అనుబంధమైనది కానీ కాదు. ఇది పూర్తిగా స్వచ్చంద సేవకోసం స్థాపించబడినది......

CHEYUTHA PROJECT


Financial Support to Poor & meritorious students

Objective:- is to extend our Financial Support to economically Poor & meritorious students. Our support under this Project will not be ended just by extending financial support. We also monitor students regularly to make sure that they are going in right direction with values and positive attitude. We stop supporting students at any point time when beneficiary is deviating from our objective.

B. NARESH KUMAR           PROJECT COORDINATOR         9666664562

2 comments:

Anonymous said...

its a nice idea.......go ahead....actually i saw your add in eenadu paper....im also doing this type of programs...your projests are very interesting...i wish u all the best guys.....

mallik said...

kindly send me the rules and regulation framed by you in supporting poor and merit students. Also grant permission to adopt the same in my association.
regards
J.D.Mallikarjuna Rao

Post a Comment

Add your comments here

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Best Web Hosting