ఈ సంస్థ ఎటువంటి (మతపరమైనటువంటి) ఇతర సంస్థలకు సంబంధించింది కానీ, అనుబంధమైనది కానీ కాదు. ఇది పూర్తిగా స్వచ్చంద సేవకోసం స్థాపించబడినది......

Sunday, January 10, 2010

Essay writing and Elocution competitions in Govt High School, Jawahar Nagar, Yusufguda

Hi Friends,

Greetings. As part of our activities, yesterday (29-12-09) we conducted the "Essay writing and Elocution competitions" in Govt High School, Jawahar Nagar, Yusufguda. We conducted these competitions for 8th, 9th and 10th classes.

We are planning to give some gifts to the winners of these competitions. In this way, we are planning to conduct these competitions in the coming months.

Here, I would like to appreciate and thank three different groups of people.

First and foremost is the Head master&Co of the school. Because, they gave the opportunity to conduct these competitions and their response towards this activity is awesome.

Second group is the students of the school. They respond very positively and their participation highly valuable as with which the aim behind this activity is reached successfully.

Last but not least, our volunteers who respond in time to make this event very successful.

Participated volunteers:

1. Haritha
2. Prabha
3. Sreenivasa Prasad Sarvaraju.
4. Chechu Rama Naidu
5. Umashankar
6. Ananth
7. Mallesh
8. Naga Malleshwara Rao and
9. Adithya.

Check the Link for photos
http://picasaweb.google.co.in/Ammasocialwelfareassociation/281209EssayWrtitingAndElocutionCompetitionAtJawaharNagarSchoolYousufguda?feat=directlink
Please come forward with your suggestions regarding this activity with which we can make it more effective.

Regards,
Amma Team.