ఈ సంస్థ ఎటువంటి (మతపరమైనటువంటి) ఇతర సంస్థలకు సంబంధించింది కానీ, అనుబంధమైనది కానీ కాదు. ఇది పూర్తిగా స్వచ్చంద సేవకోసం స్థాపించబడినది......

Thursday, August 29, 2019

Inspiring Speeches in 11th Anniversary

Inspiring Speeches of

Padmasri. Sirivennela Sitarama Sastry Garu, TFI - Poet & Lyrisist

V6 Coverage on our 11th Anniversary Celebrations. Very short and sweet...

Sri. Tammareddy Bharadwaj Garu, TFI - Producer & Director

Sri. Paidipalli. Raveendra Rao Garu, TRS

Sri. Ramancharla Pradeep Kumar Garu, Registrar, IIIT Hyderabad, Gachibowli

Sri. Jawaharlal Nehru Garu, Motivational Speaker & Psychologist

Dr. Sundarraj Perumal Garu, MD-Ayurveda

https://www.youtube.com/playlist?list=PLDWqdgiPCDjGPM4tWRZcdFyEU0avrHAs2

Love all-Serve all
TEAM ASWA
9948885111
www.aswa4u.org