ఈ సంస్థ ఎటువంటి (మతపరమైనటువంటి) ఇతర సంస్థలకు సంబంధించింది కానీ, అనుబంధమైనది కానీ కాదు. ఇది పూర్తిగా స్వచ్చంద సేవకోసం స్థాపించబడినది......

Wednesday, September 11, 2019

Visit to Saraswathi Foundation on 08.09.2019

Hi all,

With all your support yesterday i.e 08-09-2019 we have successfully completed visit in Saraswathi foundation .
Total Volunteers  participated *8* Members .

home has *20* children

It was a awesome feeling to spend time with children's,they felt very happy

*As we started create awareness on environmental we have conducted below things yesterday’s visit:*

* Divided kids into 3 groups

* Played a game on alphabetics

* explained where the wastage going and how it harmful to nature

* prepared compost fertiliser with two empty transparent plastic bottles with waste vegetables peals and coco peat

* how to save electricity power and water

Thank for all volunteers :
Mani kumar
Venky
Balu
Balu Mahendra
Nagaraju puligadda
Lakshmi
Naresh kari
Hemanth


ASWA appreciating you and Say's great thankful to success this event  

Thank you
Share & Care Team
9948885111
www.aswa4u.org


Dear All,

It’s Time to Share your happiness  for Orphans 👶 on this Coming *Sunday- 8 sep* Sarswathi foundation, Jeedimetla, Hyderabad 

Please come & join us to increase our happiness and see the smiles in their faces.

*Time:* This Sunday from *2:00pm to *04:00pm*

For more info please contact us @ 
Mani kumar:9944246746
Balu Mahendra:‭+91 81061 62950‬
Help line : 9948885111.

*Home Address*
Saraswathi foundation,Jeedimetla, Hyderabad 
Location:
https://maps.google.com/?q=17.513300,78.466385


From 
Aswa Share & Care team