ఈ సంస్థ ఎటువంటి (మతపరమైనటువంటి) ఇతర సంస్థలకు సంబంధించింది కానీ, అనుబంధమైనది కానీ కాదు. ఇది పూర్తిగా స్వచ్చంద సేవకోసం స్థాపించబడినది......

Career Guidance Session at RT School, Sanath Nagar, Hyd

Hi all,

Yesterday i.e. 03.11.2018 Vikas team have successfully completed the career guidance sessions and booklets distribution in Sanath Nagar R T school
Students 50

Students are very enthusiastic and curious. Well cooperation with school new HM.

Below volunteers participated:

1. Adi
2. Rama
3. Vani
4. Narsing Rao


Thanks,
Vikas Team,
Team Career guidance sessions


0 comments:

Post a Comment

Add your comments here

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Best Web Hosting