ఈ సంస్థ ఎటువంటి (మతపరమైనటువంటి) ఇతర సంస్థలకు సంబంధించింది కానీ, అనుబంధమైనది కానీ కాదు. ఇది పూర్తిగా స్వచ్చంద సేవకోసం స్థాపించబడినది......

Wednesday, September 02, 2020

ASWA FACEBOOK GROUP

 మన ఫేస్బుక్ గ్రూప్ లో  Fb.com/ammaaswa పిల్లలు-చదువులు-కథలు-పుస్తకాలు-గ్రంథాలయాలు ఇలా మాకు తెలిసిన జ్ఞానాన్ని పంచుకొనే ప్రయత్నం చేస్తున్నాము అలాగే ఆయా రంగాలలో విశేష కృషి చేస్తున్న వారితో నిర్వహించిన సెషన్ వీడియోలను కూడా పోస్ట్ చేస్తున్నాము. 


మీకు నచ్చిన వాటిని మీరు  షేర్ చెయ్యడం ద్వారా మిమ్మల్ని ఫాలో అవుతున్న నలుగురికి ఉపయోగపడుతుంది.


Fb.com/ammaaswa


Team ASWA

www.aswa4u.org

www.chdhc.org