ఈ సంస్థ ఎటువంటి (మతపరమైనటువంటి) ఇతర సంస్థలకు సంబంధించింది కానీ, అనుబంధమైనది కానీ కాదు. ఇది పూర్తిగా స్వచ్చంద సేవకోసం స్థాపించబడినది......

Career Guidance Session on 07.01.2019 at ZPHS Kista Reddy Pet, Hyd

ZPHS KISTAREDDYPET
Kistareddypet, Hyderabad, Telangana 502319


Hi Friends,

Saturday 07/01/2019,we conducted career guidance session at *ZPHS KISTAREDDYPET*, near Bheeram guda,HYD

Participants:  Adi, Ramadevi, Janma NGO
*Special thanks to Janma team*

Total students benfitted:  60

Thanks,
Team ASWA.


0 comments:

Post a Comment

Add your comments here

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Best Web Hosting