ఈ సంస్థ ఎటువంటి (మతపరమైనటువంటి) ఇతర సంస్థలకు సంబంధించింది కానీ, అనుబంధమైనది కానీ కాదు. ఇది పూర్తిగా స్వచ్చంద సేవకోసం స్థాపించబడినది......

Career Guidance Sesions at Cherukupalli Mandal, Guntur Dist on 05.01.2109

Hi Friends,

Yesterday(05/01/2019), we conduted career guidance session at *Cherukupalli Mandalam, Guntur district..*

Session 1:
Gullapally and Cherukupalli schools students  participated.
Students :230+

Session 2: Rajolu ZPH School
Students : 40+

Session 3:Ilavaram ZPH School
Students :120+

Session 4: Bhattiprolu High school
Students : 50+

Valounteers :
GVM Prabhakar,Rajesh,Krishnamurthi,
Gopi, Chalapthi and Chakry

*Feeling happy with yesterday sessions we reached total1200+ students in Guntur..*

Thanks all,
Team ASWA Vikas.


0 comments:

Post a Comment

Add your comments here

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Best Web Hosting