ఈ సంస్థ ఎటువంటి (మతపరమైనటువంటి) ఇతర సంస్థలకు సంబంధించింది కానీ, అనుబంధమైనది కానీ కాదు. ఇది పూర్తిగా స్వచ్చంద సేవకోసం స్థాపించబడినది......

Reg ADOPTION

Hi,


Waiting Period 

PAP's who applied for
Waiting Period
GenderAge Group
FemaleBelow 1 year2 years
Female1-3 years2 years
Female3-5 years8 months to 10 months
Female5 years & above6 months & above
MaleBelow 1 year6-7 years
Male1-3 years6-7 years
Male5 years & above6-7 years
Male5 Years & above6-7 years

​​
​​
Love all - Serve all
Srinivas​ @ 9177999263​
SERVICE     
COW PRODUCTS       
JOB UPDATES    
    INFO STUFF

Smiling, Sharing, Loving, Caring and Helping are my five main weaknesses

0 comments:

Post a Comment

Add your comments here

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Best Web Hosting