ఈ సంస్థ ఎటువంటి (మతపరమైనటువంటి) ఇతర సంస్థలకు సంబంధించింది కానీ, అనుబంధమైనది కానీ కాదు. ఇది పూర్తిగా స్వచ్చంద సేవకోసం స్థాపించబడినది......

Account Information

Your every Rupee is most valuable. Please transfer your donations to:

(Only from Indian Account)


A/C NAME
AMMA SOCIAL WELFARE ASSOCIATION
A/C NO.
052210100019403
BANK  NAME
ANDHRA BANK, SAVINGS A/C
IFSC CODE
ANDB0000522
ADDRESS
S.R.NAGAR, HYDERABAD

                       Please fill the BELOW FORM immediately after your donation




   Help Line : 9666664562 / 9948885111      Mail Id : amma.aswa@gmail.com



                                     CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS



                                  YOU CAN DONATE ANY AMOUNT TO HELP OUR ACTIVITIES

0 comments:

Post a Comment

Add your comments here

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Best Web Hosting