ఈ సంస్థ ఎటువంటి (మతపరమైనటువంటి) ఇతర సంస్థలకు సంబంధించింది కానీ, అనుబంధమైనది కానీ కాదు. ఇది పూర్తిగా స్వచ్చంద సేవకోసం స్థాపించబడినది......

BROUCHER

3 comments:

suman gundapanthula said...

I appreciate and congratulate u and ur team for ur great thought which u and ur team has been done since 5 years..................

Ram Boya said...

Really its a great work done by you people. Hope many more people will join the team to help the need. All the best... Even I will join this team soon. Congrats Naveen as i knew him as he is my B.Tech batch mate....

Mallikarjuna.V@Gmail.com said...

This is really a great work by you guys. Keep up. I would like give one suggestion to earn some money from the Google Adsense to this website.

Post a Comment

Add your comments here

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Best Web Hosting