ఈ సంస్థ ఎటువంటి (మతపరమైనటువంటి) ఇతర సంస్థలకు సంబంధించింది కానీ, అనుబంధమైనది కానీ కాదు. ఇది పూర్తిగా స్వచ్చంద సేవకోసం స్థాపించబడినది......

15th August independence day celebration at GBES,Balkampet SR nagar

Hi all,

August 15th session:


1.Distributed note books, writing pads,sponsored by TCS (purpose for life).

2.Steel drums, stationary related items, carpets, black board color. Sponsored by S&P Capital IQ on CIM project.

3. Shankarrao garu delivered a speech  about independence day and some motivational words for children.

4.We distribute biscuits and chocolates to children
 Volunteers:

  • Prabha
  • Sai kumar
  • Shankar rao garu
  • Mohan


--
Love all - Serve all

V.Haritha
Coordinator, VIKAS (Primary)
Amma Social Welfare Association (AMMA-ASWA) II WEB SITE   II  FACE BOOK

0 comments:

Post a Comment

Add your comments here

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Best Web Hosting