ఈ సంస్థ ఎటువంటి (మతపరమైనటువంటి) ఇతర సంస్థలకు సంబంధించింది కానీ, అనుబంధమైనది కానీ కాదు. ఇది పూర్తిగా స్వచ్చంద సేవకోసం స్థాపించబడినది......

Friday, August 19, 2011

Independence Day Celebrations @ 15.08.11

Hi, 

Please look into the following activities on 15th August, 2011 at AMRU NAGAR THANDA which shows the importance of collective work and importance of platform like BOSF. 

Serve The Needy  & AMMA Social Welfare Association Groups are supporting the thought of Mr. Prasad, who identified this SLUM/ THANDA and doing Fabulous work  with immense of dedication, latter joined by Mr. Srinivas (Paid Volunteer) who is working hard and attracted children with ease. Efforts of these TWO guys (who are in CC) are indeed inspiring.  

May god bless them with all they need to do these types of activities.

We need another Paid Volunteer here to conduct for daily evening classes (6-8PM). We can pay around 1500/-. Please refer.


To know total updates about this pl click on the below linkMorning Activities: 9-11AM

Rally with Volunteers and Children (few are in Freedom fighters Getups) from AMRU Nagar Thanda to NARASAPUR Chourasta (with shouting & Displaying SLOGANS)

Children’s & Volunteers felt very happy for participating in this. We are very satisfied with this activity. Children participated with zeal and enthusiasm.   

Slogans for Rally/స్వాతంత్ర దినోత్సవ నినాదాలు..
 1. పలుగు పార వద్దురా..పలుక బలపము ముద్దురా
 2. అక్షర దీపం వెలిగించు అజ్ఞానాన్ని తొలిగించు 
 3. ఆడపిల్ల చదువు -జగతికి వెలుగు..
 4. బాల కార్మిక వ్యవస్థను నిర్ములిద్ధం 
 5. ఆవనితి అంతం మన పంతం 
 6. ఝాన్సీ రాని బిడ్డలం- భగత్ సింగ్ తమ్ములం 
 7. మాతరం మాతరం మనదే ఈ తరం 
 8. జై జవాన్ జై కిసాన్ 
 9. జై జై మత భారత్ మాత 
 10. పచ్చని చెట్లు ప్రగతికి మెట్లు 
 11. పని పిల్లలం కాదు మేము బడి పిల్లలంThese are only Shouted Slogans, we displayed above 20 Ply Cards with different slogan which we can see in Videos or Photos

Characters/Freedom fighters Get ups of Children:
 1. Bharatha Mata
 2. Mahatma Gandhi
 3. Subhash Chandrabose
 4. Vemana
 5. Jhansi Lakshmi Bhai
 6. Alluri Seetha Rama Raju
 7. Rana Pratap Singh
 8. Soldiers – 2
 9. Bhagath SinghEvening Activities:  6-8PM

Cultural Activities
 1. Jyothi Prajwalanam
 2. Introductory Speech about Independence Day by Satyanarayna Garu (Maharshi Bhardwaj Seva Samithi)
 3. Talk by AMMA Srinivas about AMRU Nagar Thanda
 4. Few words by Prasad & Srinivas
 5. Amma pata - Group Song – by Children
 6. Desham ante matti kadhoi - Group Song- by Children
 7. Amma Ragam - Solo song-Visitor
 8. Manchi Mata – Skit - by Children
 9. Fanaa - Desh rangeli - Group Dance- by Volunteers
 10. Hylamelo Dingchalo - Song & Dance– by Children
 11. Kadupu noppi – Skit - by Children & Volunteers
 12. Desham Mandhe - Group Dance -– by Children
 13. Rhymes by Children
 14. Vote of Thanks
Volunteers Participated:
 1. Prasad (Thanda) & Family (New)
 2. Srinvas(Thanda) & Roommates (New)
 3. Adi Lakshmi (AMMA)
 4. Girija Kandimalla (AMMA)
 5. Haritha.V (AMMA)
 6. Sri Valli (AMMA)
 7. Prabha (AMMA)
 8. Pushpa (New)
 9. Sujitha.M (AMMA)
 10. Sirisha (New)
 11. S. Sirisha (AMMA)
 12. Srikanth.M (AMMA)
 13. Durga Prasad (Lingampally) (AMMA)
 14. Naresh (AMMA)
 15. Uma Shankar & Family (AMMA)
 16. Janardhan. R (AMMA)
 17. Many other (New) volunteers (sorry! I am unable to recollect their names)
 18. Satyanarayana Garu (Maharshi Bharadwaj Seva Samithi)
 19. Prasad Garu (Maharshi Bharadwaj Seva Samithi)
 20. Chintu (Serve The Needy)
 21. Srinivasa Prasad Rao. S (AMMA)Who inspired
 1. Thanda Children
 2. Parents
 3. We, Volunteers (who organized this)
 4. New volunteers
 5. Other audiencePics:-Videos:-

Love all-Serve all
AMMA Srinivas