ఈ సంస్థ ఎటువంటి (మతపరమైనటువంటి) ఇతర సంస్థలకు సంబంధించింది కానీ, అనుబంధమైనది కానీ కాదు. ఇది పూర్తిగా స్వచ్చంద సేవకోసం స్థాపించబడినది......

Friday, December 03, 2010

< Monday (6th December, 10)> ..Carrier Guidance Program for Student - Phase-1-Essay Writing and Elocution Competitions

Hi Friends,


I assigned the responsibility to complete the above task for the month of November, 10. Actually I planned and took permission on 15th Nov from school authorities. But unfortunately they postponed it due to rumors of Strike. So it is postponed to this Monday i.e.6th December.

This Monday (6th December, 10) we are conducting Essay Writing and Elocution competitions for 6th, 7th, 8th, 9th and 10th Class Students. They can participate in their mother tongue (Telugu, English and Hindi). Around 70 children are given their names for participation. Thanks for M.N.R.R.V. Srikanth for motivating children of such numbers. I have only taken permission apart from this everything has been done by him only (as I am in Deeksha I couldn't turn up as when required).

  • Venue                                     :           Nishulk Prabhath Trust School

  • Address and Land Mark       :           Beside ICICI Bank Street, Near Bus Stop, Kairatabad

  • Time                                        :           9-12AM

  • Help Line                                :           9177999263/9000199263

  • Activity                                   :           Essay Writing and Eloction competitions for 6th to 10th Class Children

  • Need                                       :           2 or 3 volunteers who are good at HINDI and more than 4 volunteers for TELUGU Medium


Please turn up in order to explore the student's skills. If permits as usual we will also conduct a class (of few minutes) to children in order to motivate them further.


Love all-Serve all
AMMA Srinivas
http://aswa.tk/
http://ammasrinivas4u.blogspot.com/

ప్రతి మనిషి ఒక అబ్దుల్ కలాం, ఒక రెహ్మాన్, ఒక సచిన్ కాలేకపొవచ్చు.... కాని ప్రయత్నిస్తే ఒక మదర్ తెరిస్సా కాగలరు . ఇందుకు మేధస్సు,ప్రతిభ ,కృషి అవసరం లేదు, ఎదుటి మనిషి కష్టం పట్ల స్పందించే హృదయం ఉన్నా, అవసరం లో ఆదుకునే మనసున్నా చాలు.