ఈ సంస్థ ఎటువంటి (మతపరమైనటువంటి) ఇతర సంస్థలకు సంబంధించింది కానీ, అనుబంధమైనది కానీ కాదు. ఇది పూర్తిగా స్వచ్చంద సేవకోసం స్థాపించబడినది......

Thursday, December 09, 2010

Distribution of Idly Packets to Road side needy ones

Hi Friends,

 

On the occasion of Karthika Pournima (Novermber,10) we have distributed more than 60 idly packets to the people on roads. We have devided into two teams. Prabha and Manoj is one team who covered S.R. Nagar, Ameerpet, Begum pet areas and distributed packets to the needy. I and Kanaka Rao is another team who covered Bulkumpet, Sanath Nagar, Father Nagar, and Erragadda Areas. It is first time in my life to do like this and I really got a marvelous experience.

 

My special thanks to Prabha and Manoj Kumar for their initiation and planning and to Kanaka Rao for giving space for myself too in his bike...

 

Love all-Serve all

AMMA Srinivas


http://aswa.tk/
http://ammasrinivas4u.blogspot.com/

ప్రతి మనిషి ఒక అబ్దుల్ కలాం, ఒక రెహ్మాన్, ఒక సచిన్ కాలేకపొవచ్చు.... కాని ప్రయత్నిస్తే ఒక మదర్ తెరిస్సా కాగలరు . ఇందుకు మేధస్సు,ప్రతిభ, కృషి అవసరం లేదు, ఎదుటి మనిషి కష్టం పట్ల స్పందించే హృదయం ఉన్నా, అవసరం లో ఆదుకునే మనసున్నా చాలు.