ఈ సంస్థ ఎటువంటి (మతపరమైనటువంటి) ఇతర సంస్థలకు సంబంధించింది కానీ, అనుబంధమైనది కానీ కాదు. ఇది పూర్తిగా స్వచ్చంద సేవకోసం స్థాపించబడినది......

Saturday, April 11, 2015

Article in Todays Sakshi 10.04.2015


An Article in Todays (11.04.2015) Sakhi News about our Amma Social Welfare Association@ 9948885111 www.aswa.co.in
Hi Friends Be Ready for 7th anniversary Celebrations of AMMA Social Welfare Association (ASWA)
Sri Tanikella Bharani Garu is our Chief Guest .... for 26th April, 2015@5.30PM @ CESS Auditorium, Opp Vasundhara Apartment, Masjid Street, Opp Big Bazaar, Ameerpet .... Stay tuned for more details.......
Invitation...Coming soon......

www.aswa.co.in 9948885111/9177999263