ఈ సంస్థ ఎటువంటి (మతపరమైనటువంటి) ఇతర సంస్థలకు సంబంధించింది కానీ, అనుబంధమైనది కానీ కాదు. ఇది పూర్తిగా స్వచ్చంద సేవకోసం స్థాపించబడినది......

Our Website short cut is Temporarily Down

Hi all

Our Website Short Cut ( www.aswa.co.in ) is not working from last night. Sorry for the inconvenience. Hope it will be resolved soon.

Meanwhile you can always access our Web site with its full address i.e.

http://ammasocialwelfareassociation.blogspot.inLove all - Serve all

Management Committee
Amma Social Welfare Association (ASWA)

WEB SITE             FACE BOOK

Help Lines:   Hyderabad (H.O) : +91-9177999263, +91-9000234852, +91-9666664562     Vijayawada : +91-9866388157  Ananthapuram: +91-9849685946

0 comments:

Post a Comment

Add your comments here

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Best Web Hosting