ఈ సంస్థ ఎటువంటి (మతపరమైనటువంటి) ఇతర సంస్థలకు సంబంధించింది కానీ, అనుబంధమైనది కానీ కాదు. ఇది పూర్తిగా స్వచ్చంద సేవకోసం స్థాపించబడినది......

Thursday, March 31, 2011

Visit of BALA VIKAS HOME FOR ORPHAN CHILDREN


Dear Friends,   
 
                   On Sunday i.e.20th March we the Volunteers SriValli, Prabha, Janardhan, Venkat, Satyanarayana, Kanakarao and me visited the Bala Vikas Home for Orphan Children.

                   This home is located in Kachavani Singaram Villlage nearly 10kms from Uppal Bus Stop. There were about 15 children from the age between 4 to 14years.The children are very active and well disciplined. We had a great joy with those children. They sang and danced well and we all interacted well and played some time. Finally we gave some instructions to the students regarding their character building and education.
                 
                  These students are studying in Sri Vidya Niketan Concept School near by and they will go to the school by School Bus. Recently one of the Faculties of Sri Vidya Niketan by Name Eklavya come to this home to teach and guide the children and staying in the home itself with dedication.

                   Currently there are two rooms for the children i.e. one for boys and one for girls. Now they are going to construct a building with 6 Rooms and till now basement is completed. when we enquired about the ways of support that we can give from our team then the Madam Sushila Reddy replied that old clothes and provisions are afforded by many but they are currently in need of some sources like money or other material required for completion of Building and finally she told that they will accept the old clothes which are in good condition and also she even distributes them to the near by slum areas.

Please navigate to the below link to catch the photographs: https://picasaweb.google.com/ammasrinivas4u/200311BalaVikas?feat=directlink


Thanks
M. Manoj Kumar
AMMA Social Welfare Association