ఈ సంస్థ ఎటువంటి (మతపరమైనటువంటి) ఇతర సంస్థలకు సంబంధించింది కానీ, అనుబంధమైనది కానీ కాదు. ఇది పూర్తిగా స్వచ్చంద సేవకోసం స్థాపించబడినది......

Monday, March 06, 2017

Re: Reg:Home Visit on 5th March 2017 on New life Foundation at Chandanagar

Hi all,
With all your support today we have successfully completed visit to  NewLife Foundation. Papireddy colony,behind chandanagar railway station, Lingampally,, Hyderabad .

Total  6 Volunteers participated...The home has 35 children's  

It was a awesome feeling to spend time with the children...
conducted musical ball game and paper cups and straw , dances by children's and Fun acting by volunteers  etc...

Shared  Moral stories by volunteers and Kids 

Disme


On Fri, Mar 3, 2017 at 10:53 PM, Hari Krishna <param2harikrishna@gmail.com> wrote:

Wow my goodness we got one more opportunity to share our happiness with the cute little children in the Orphan Home...


We have Orphan home visit on this 5th March 2017 (this Sunday) From 10am to 12:00pm at NewLife Foundation. Papireddy colony,behind chandanagar railway station, Lingampally,, Hyderabad .


Please come and participate to increase the happiness in children...

 

Address:

D.NO:20-1874,

NewLife Foundation.

Papireddy colony,

Behind chandanagar railway station,

Lingampally,

Hyderabad,

Telangana.

Land mark: 2ND flatform back side route, near kk bekery to mother therissa school,

Contact:

Mohan nagakumar: 9246191669,

HariKrishna: 9848268646

Durga Prasad: 9985881007

Helpline. 9948885111

 

AMMA SOCIAL WELFARE ASSOCIATION ( ASWA )


--

Thanks&Regards
Harikrishna
9848268646--

Thanks&Regards
Harikrishna
9848268646